Фото Василь Кремень
Василь Кремень президент Національної академії педагогічних наук України, президент Товариства «Знання» України, академік НАН України і НАПН України, до