Редакція газети Редакція сайту
Редакція «Дзеркало тижня. Україна» Телефон  +380 44 280 04 85 Телефакс +380 44 280 21 57 Електронна пошта редакції zn94@ukr.net
Редакція служби новин Телефон +380 44 280 19 66 Електронна пошта editor@zn.ua
З питань нарахування та виплат авторських винагород просимо звертатися за адресою znua.buh@gmail.com
Рекламний відділ Телефон +380 44 280 09 83 Телефон/факс +380 44 280 14 58 Електронна пошта редакції reklama@zn.ua
Ліцензійний договір приєднання Телефон +380 44 280 19 66 Авторський договір с позаштатним автором