Таємна змова, або Як провести в НАЗЯВО "своїх"

Ексклюзив
Поділитися
Таємна змова,   або Як провести в НАЗЯВО "своїх" © depositphotos / AndreyPopov
5 грудня відбудуться вибори до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Після припинення новим Законом про освіту повноваження попереднього складу НАЗЯВО минуло більше року. Кардинальні зміни було внесено також до Закону про вищу освіту в частині формування агентства, внаслідок чого ця процедура стає підконтрольною Міністерству освіти і науки.

Про те, чому НАЗЯВО так і не змогло повноцінно запрацювати, свого часу писалося багато. Одна з головних причин - плагіатні скандали, "героями" яких стали кілька членів агентства. І ось нарешті дочекалися нових виборів до вищого незалежного колегіального органу, на який законом покладено великі повноваження у сфері вищої освіти.

За новими правилами, відбір до НАЗЯВО здійснюватиме Конкурсна комісія, затверджена Кабінетом міністрів. До її складу входять 9 осіб: 5 - від вітчизняних стейкхолдерів і 4 - закордонних (по одному представнику від Європейської асоціації вищої освіти, Європейського союзу студентів, Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти). З українського боку - по одному представнику від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (тобто МОН), спільного представницького органу всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, національного об'єднання студентів України, що є членом Європейського союзу студентів (ESU).

Список кандидатів у члени НАЗЯВО налічує 116 осіб. Серед тих, хто подав документи для участі в конкурсі, немало достойних людей, які своїм професіоналізмом і принциповою позицією зажили визнання та поваги освітянсько-наукової спільноти. Хочеться сподіватися, що оберуть найкращих, із бездоганною репутацією, як запевняють міністерські чиновники.

До новообраного НАЗЯВО мають увійти 23 особи, з них три - від всеукраїнських об'єднань роботодавців, дві - від студентів (аспірантів), не менше ніж по одному представнику від НАН та галузевих академій, а також не менше ніж по одному представнику від державних, комунальних і приватних ВНЗ. Так обираються 14 членів, ще 9 - розподілятимуться між ВНЗ і академіями.

Вже на цьому рівні виникає суперечність із іншою нормою розробленого МОНом "Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти", в якій ідеться, що склад НАЗЯВО формується із забезпеченням представництва не більше однієї особи від галузі знань: адже галузей знань на сьогодні в Україні 29, а членів агенції - 23.

До того ж серед них два студенти (аспіранти), що, як і три представники роботодавців, в оприлюдненому МОН аплікаційному листі взагалі не розписані за галузями. Тобто, щонайменше, 6 галузей не матимуть жодного представника.

Друга суперечність полягає в тому, що принцип галузевого представництва можна оминути, і, тоді як деякі галузі не матимуть жодного, деякі - матимуть двох представників.

Бо насправді є не один, а, умовно кажучи, кілька конкурсів: для представників роботодавців (виключено критерій галузевого представництва), для здобувачів вищої освіти (виключено критерій галузевого представництва), для п'яти галузевих академій, яким гарантована квота (один представник), але цю вимогу можна знехтувати за рахунок роботодавців, і для ВНЗ, які можуть знехтувати принцип галузевого представництва за рахунок здобувачів вищої освіти.

Утім, доки одні проводять такі розрахунки чи тримають стиснутими кулаки, інші вже зараз готується відкорковувати шампанське. І небезпідставно.

Тому що в "Положенні про конкурс…" закладено лазівку для, фактично, безперешкодного проходження до складу НАЗЯВО окремих "потрібних" осіб. Такою лазівкою може бути рекомендація від роботодавців: оскільки для кандидатів від роботодавців передбачено три місця, то одне автоматично віддається жінці (гендерний принцип), а ще одне, за рішенням Конкурсної комісії, теж може бути віддане жінці (п.18 "Положення про конкурс…"). Отож відомий вислів "шукайте жінку" великою мірою актуальний і в даній ситуації.

Перейдімо до конкретики. На три місця у складі НАЗЯВО, зарезервованих за роботодавцями, рекомендовано 8 осіб: 5 чоловіків і три жінки. Хто ці шановні пані, які важливі народногосподарські галузі вони представляють? Андрущенко Тетяна Вікторівна, доктор політичних наук (НПУ ім. М.Драгоманова), Бородієнко Олександра Володимирівна, доктор педагогічних наук (Інститут професійно-технічної освіти НАПНУ) і Колеснікова Олена Валеріївна, яку делегувала Федерація металургів України. Дві перші особи рекомендовані Конфедерацією роботодавців України, до складу якої входять федерації роботодавців транспорту, медичної та мікробіологічної промисловості, металургійного комплексу, ЖКГ та ін. Але не входить Всеукраїнське об'єднання організації роботодавців у галузі вищої освіти. Постає запитання: чому мегаорганізація, котра налічує майже три мільйони членів, рекомендувала докторку політичних наук і докторку педагогічних наук, які в жодній з установ чи підприємств Конфедерації роботодавців не працюють? Напевно, відповідь знають лише ті, хто їх рекомендував. Якщо ще можна припустити, що на роботодавців справила глибоке враження докторська дисертація "Система розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв'язку", захищена О. Бородієнко в липні 2018 р., то чим привабила металургів і працівників ЖКГ дисертація Т.Андрущенко "Політико-аксіологічні детермінанти цивілізаційного розвитку", сказати важко. Правда, зважаючи на прізвище пані, можна спробувати здогадатися.

Чому Т.Андрущенко не рекомендували від НПУ ім. М.Драгоманова, який в Аплікаційному листі зазначено як місце її постійної роботи?

А ось на це дати відповідь легко, - тоді б їй довелося змагатися за місце в галузі знань 05 "Соціальні і поведінкові науки", а там серед
15 претендентів не проштовхнутися.

Багатьом у пам'ятку корупційний скандал навколо сімейного підряду в НПУ ім. М.Драгоманова, де Тетяна Андрущенко фігурувала як співзасновниця приватного "Інституту екології, економіки та права" на площах вишу, керованого ось уже півтора десятиліття її батьком В.Андрущенком. ("Останній дзвоник: як ректору нажитися на власному виші").

До речі, статтею 19 ЗУ "Про вищу освіту" прямо забороняється бути членом НАЗЯВО засновникам приватних вищих навчальних закладів.

Є ще один доказ академічної недоброчесності пані Андрущенко - плагіат у її докторській дисертації. Про це нам стало відомо від активістів антиплагіатної ініціативи "Дисергейт", які викрили на плагіаті багатьох псевдонауковців. (До речі, саме представники "Дисергейту" виступили свого часу з відкритим зверненням до вищих державних інстанцій та освітянської спільноти щодо недовіри й відкликання членів НАЗЯВО, причетних до плагіату).

- У кожного плагіатора є свій почерк, є він і в пані Андрущенко, - коментує порівняльні таблиці координатор антиплагіатної ініціативи "Дисергейт", засновниця ГО "Точка росту: освіта і наука", кандидат економічних наук Світлана Благодєтєлєва-Вовк. - Плагіату в її докторській ми виявили багато. Інколи вона "великодушно" ділилася з автором скопійованого тексту, тобто частина запозиченого тексту була з посиланням, а частину - привласнювала. Оскільки лапок майже не ставила, то здогадатися, де чужий текст чи з якогось джерела, а де - її власний, було непросто. Майже вся дисертація побудована за таким принципом, адже якби всі цитати залапковувалися, як це має бути, то одразу б стало видно, що власного тексту в пані Тетяни обмаль.

"Плагіатила" вона не тільки з авторефератів дисертацій та підручників, знайшлося місце й газетним статтям із "Дзеркала тижня".

Витяг з порівняльних таблиць.

Плагіат містять також висновки всіх чотирьох розділів дисертації. Тоді як висновки - це квінтесенція наукового дослідження, і в них, за результатами проведеного аналізу, формулюються власні положення науковця, що й виносяться на захист.

То чи може недоброчесна людина претендувати на членство в НАЗЯВО?

Хочу зазначити, що, крім Т.Андрущенко, у списку кандидатів у члени НАЗЯВО є й інші особи, яким, на нашу думку, не слід довіряти. Один із них - Сергій Назаренко (Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького), що висувається за двома напрямами - 05 "Соціальні та поведінкові науки" і 08 "Право". Пікантність ситуації в тому, що пан Сергій мав проблеми з законністю: кілька років тому погорів на хабарі і лише завдяки впливовим покровителям зміг уникнути кримінальної відповідальності. Є документи, які це засвідчують. Дивно, що Конкурсна комісія не помічає таких фактів, а коли про них починають говорити громадські активісти, нас звинувачують у тому, що, мовляв, знову хочемо заблокувати НАЗЯВО".

Втім, повернімося до розстановки сил, які можуть підспудно зіграти вирішальну роль у виборах до НАЗЯВО. Покажемо це на прикладі схеми проведення Т. Андрущенко, фактично, поза конкурсом, можливо - разом із О.Бородієнко. Принаймні пріоритет матимуть ці дві пані, вже навіть тому, що в О.Колеснікової немає наукового ступеня. І хоча для цієї категорії (квота роботодавців) наявність наукового ступеня - умова необов'язкова, імовірність того, що перевагу віддадуть докторицям, дуже висока.

Вже сам факт їх висування від Конфедерації роботодавців України для людей утаємничених дуже промовистий. Чоловік Тетяни Андрущенко Костянтин Ващенко, доктор політичних наук, член-кореспондент НАПНУ, очолює Національне агентство України з питань державної служби (НАДС). (На цю посаду його призначено в липні 2014 р. Розпорядженням КМУ за підписом А.Яценюка). К.Ващенко є членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби, до складу якої входять Родіон Колишко, заступник генерального директора Федерації роботодавців України, і Радмила Войтович, ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Р. Колишко є водночас радником Конфедерації роботодавців України, а в 2011-2012 рр. працював у Конфедерації роботодавців України на посаді директора департаменту з питань розвитку трудового потенціалу. Виконавчим віце-президентом Конфедерації роботодавців України є Олексій Мірошниченко. Крім того, О.Мірошниченко спільно з Р.Колишко очолюють Інститут професійних кваліфікацій (неурядова організація, партнерами якої є МОН і НАПНУ). Р.Колишко входить до складу Акредитаційної комісії МОН, членом якої є також ректор НПУ ім.М.Драгоманова В.Андрущенко.
А, згідно з п.11 "Положення…", для висунення кандидата у члени НАЗЯВО від роботодавців достатньо рішення ради відповідного всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців.

Та результат виборів залежить не тільки від стартових можливостей, а й від голосування членів Конкурсної комісії (КК). І тут теж не передбачається прикрих несподіванок.

По-перше, при проведенні кандидатур(и) від роботодавців великі сподівання вочевидь покладаються на голос члена КК, представника Спільного представницького органу роботодавців на національному рівні В.Костриці.Василь Івановична поточний момент єпрофесором кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Ректор цього ВНЗ - Радмила Войтович, яку розпорядженням КМУ №116-р від 21 лютого 2018 р. "Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби" включено до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

В.Костриця, крім підпорядкування як професор кафедри ректорові Р.Войтович, є колегою Василя Надраги, професора цієї ж кафедри. Упродовж 2010 р. у В.Надраги, який на той період був міністром праці та соціальної політики України, заступником міністра працював К.Ващенко. (Протягом 2009 р. В.Надрага був генеральним директором Федерації роботодавців України).

Р.Войтович, Р.Колишко і К.Ващенко входять до складу Комітету з дисциплінарних проваджень щодо держслужбовців, які займають посади державної служби категорії "А".

По-друге, головою Конкурсної комісії з виборів членів НАЗЯВО є перший віце-президент НАПНУ Володимир Луговий.

Чи можна розглядати висування Конфедерацією роботодавців України доктора пед. наук О.Бородієнко, яка працює в системі НАПНУ (Інститут професійно-технічної освіти) і спеціальність якої підпадає під галузь 01 "Освіта/педагогіка" (вже "зайнята" висунутою за квотою НАПНУ Наталією Авшенюк), як "віддяку" представнику НАПНУ
В. Луговому в обмін на його голосування за кандидатуру Т. Андрущенко?

Чи буде в обмін на підтримку цієї кандидатури В.Луговим забезпечено голосування В.Кострицею і Ю.Рашкевичем за О.Бородієнко?

І третє. Голос члена КК, заступника міністра освіти і науки України Ю.Рашкевича можна вважати таким, що вже "в кишені".

Бо важелів впливу на всю вертикаль держслужбовців МОН з боку голови НАДС К.Ващенка більш ніж достатньо. Згідно з "Положенням про НАДС", затвердженим постановою КМУ №500 від 1 жовтня 2014 року, НАДС, зокрема, згідно з пунктом 4:

22) проводить в межах повноважень, визначених законом, в установленому порядку перевірки стану дотримання в державних органах вимог Закону України "Про державну службу";

23) проводить в установленому порядку службові розслідування з питань службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу";

26) забезпечує захист прав державних службовців у разі зміни істотних умов служби".

Чинний держсекретар МОН П.Полянський (держслужбовець категорії "А") безпосередньо залежний від К.Ващенка як найвпливовішого члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби (комісія формується на основі подання НАДС, очолюваної К.Ващенком) і найвпливовішого члена Комітету з дисциплінарних проваджень щодо держслужбовців, котрі обіймають посади державної служби категорії "А".

Таким чином, через держсекретаря МОН впливу на Ю.Рашкевича цілком достатньо, аби визначити його голосування не тільки щодо Т.Андрущенко, а й щодо її колеги О.Бородієнко. Не кажучи вже про те, що К.Ващенко очолює експертну комісію МОН із захисту дисертацій з державного управління, тобто забезпечує проходження на рівні МОН дисертацій, захищених у закладах, котрі входять як до системи управління НАДС, так і до інших ВНЗ.

Тобто родина Андрущенко-Ващенко контролювала проведення експертизи МОНом дисертацій із соціальних наук (донедавна очолював В.Андрущенко) і державного управління (продовжує очолювати К.Ващенко).

Навіщо ми все це докладно описуємо? Бо ще не перевелися в нас люди, котрим не байдуже, яким шляхом піде розвиток освіти і науки в Україні - манівцями чи широким уторованим, що приведе нас до європейського освітньо-наукового простору. На жаль, перше засідання Конкурсної комісії, яке намагалися провести так, аби на нього не потрапили представники громадськості, засвідчило, що готується не обрання, а, по суті, призначення складу НАЗЯВО. А це означає трансформацію агенції в державну структуру, що суперечить стандартам і рекомендаціям Європейської асоціації гарантії якості вищої освіти, в рекомендаціях якої підкреслюється "незалежність агентства від вищих навчальних закладів, держави та інших стейкхолдерів". І тоді вона буде нелегітимною в очах міжнародної освітянської спільноти. Тобто ми знову наступимо на старі граблі…

Related video

То чи не завчасно хтось готується пити шампанське?

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі
Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК