Нова стратегія "Нафтогазу": що більше інвестицій, то менше видобуток

Поділитися
Нова стратегія "Нафтогазу": що більше інвестицій, то менше видобуток © Pixabay
Стратегічна мета - енергетична незалежність нашої держави - відображена в Енергетичній стратегії України на період до 2035 р.

Першочерговим (завданням) для будь-якої національної нафтогазової компанії є збільшення внутрішнього видобутку.

Голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Мері Джоан Споттісвуд

За словами керівника інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрія Фаворова, який презентував "оновлену стратегію" видобутку газу, одним із факторів підвищення технологічних витрат природного газу при його видобутку є "зростання витрат газу на папері". Тобто це зростання не є реальним фізичним збільшенням видобутку газу.

Оскільки зазначені виробничо-технологічні витрати є складовою загального звітного обсягу валового видобутку природного газу (у 2018 р. це 15,5 млрд кубометрів), то реальний обсяг валового видобутку "Укргазвидобування" можна визначити тільки за мінусом таких "витрат газу на папері". Тож реальний обсяг видобутку може становити не 15,5 млрд кубометрів, а близько рівня видобутку 2015–2016 рр. - лише 14,6 млрд. Але саме за ці звітні 15,5 млрд кубометрів природного газу конкретні люди отримували конкретні винагороди. Винагороди - за невиконання програми збільшення видобутку газу та провал Енергетичної стратегії України на період до 2035 р.

Розвиток енергетичної галузі в цілому та вітчизняного газовидобутку, зокрема, є запорукою розвитку економіки України, підвищення добробуту населення та гарантування енергетичної безпеки нашої держави.

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, а віднедавна і член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко недавно заявляла: "Досягнути енергетичної незалежності й безпеки - це не лише свідомий вибір України, це стратегічна мета нашої держави".

Стратегічна мета - енергетична незалежність нашої держави - відображена в Енергетичній стратегії України на період до 2035 р. Енергостратегію-2035 було схвалено 18 серпня 2017 р. розпорядженням Кабміну №605-р.

Імплементацію Енергостратегії-2035 передбачено здійснити у три основні етапи. При цьому відповідно до першого етапу (до 2020 р.) у газовому секторі очікувалося досягнути повного забезпечення внутрішніх потреб у природному газі власними ресурсами через збільшення його видобутку. Так, розпорядженням Кабінету міністрів від 6 червня 2018 р. №497-р затверджено план заходів з реалізації першого етапу Енергостратегії-2035.

Цим планом визначено конкретні строки, індикатори та відповідальних за виконання першого етапу стратегії. У 2018–2020 рр. індикатором для ПАТ "НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Укргазвидобування" встановлено збільшення обсягів видобутку відповідно до цільових показників Концепції розвитку газовидобувної галузі України, схваленої розпорядженням Кабміну від 28 грудня 2016 р. №1079, зокрема, передбачено видобуток природного газу на рівні не менш як 16,5 млрд кубометрів у 2018 р., 18,2 млрд - у 2019-му і 20,1 млрд - у 2020 р.

Саме такі очікувані показники видобутку газу визначено і постановою Кабміну від 26 квітня 2017 р. №351 "Про затвердження основних засад здійснення державної власності щодо публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

У свою чергу, саме на основі виконання урядової постанови №351 оцінюється робота наглядової ради та голови правління "Нафтогазу". Задля досягнення високої стратегічної мети щодо повного покриття внутрішніх потреб у природному газі власними ресурсами менеджмент і наглядова рада НАКу брали на себе конкретні зобов'язання щодо підвищення обсягів видобутку компанією "Укргазвидобування". Зокрема, зобов'язання для наглядової ради "Нафтогазу" визначено постановою Кабміну від 19 липня 2017 р. №526 "Про затвердження очікуваних показників роботи наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", а зобов'язання для керівника "Нафтогазу" - розпорядженням уряду від 20 березня 2019 р. №161-р. Відповідно до цих зобов'язань наглядова рада і керівник "Нафтогазу" мають забезпечити виконання очікуваних показників видобутку вітчизняного газу, визначених вищезазначеною постановою уряду №351.

Збільшення видобутку природного газу є одним із ключових показників ефективності (KPI), відповідно до яких оцінюється результат досягнення мети, а саме - забезпечення енергетичної незалежності нашої держави згідно із затвердженою Енергостратегією-2035.

Крім визначеної високої мети, показники KPI з видобутку газу мають також неабияке практичне (фінансове) значення для менеджменту "Нафтогазу", оскільки є основою їх преміювання та виплат бонусів за рішенням наглядової ради.

Заявивши про стратегічну мету досягнути видобутку в обсязі 20,1 млрд кубометрів газу до 2020 р., доцільно було б припустити, що й оцінка її досягнення матиме найвищий пріоритет для уряду, наглядової ради та менеджменту "Нафтогазу". Адже і голова наглядової ради НАКу Клер Споттісвуд у своєму зверненні у річному звіті цієї компанії за 2017 р. наголошувала, що одним із першочергових питань для "Нафтогазу" є питання збільшення видобутку вуглеводнів у самій Україні. "Ми рішуче налаштовані завершити реформу та привести компанію та групу "Нафтогаз" до збільшення їх цінності на користь народу України", - переконувала вона.

Тож як насправді в Україні в умовах проведеної корпоративної реформи "Нафтогазу" виконують узяті на себе зобов'язання наглядова рада (включно з її незалежними членами) і менеджмент "Нафтогазу" та як збільшують цінність НАКу на користь народу України?

Яскравим прикладом такого "виконання" є презентована 22 липня 2019 р. менеджментом "Нафтогазу" "оновлена стратегія групи "Нафтогаз" у сфері видобутку газу", яку, за словами керівника інтегрованого газового бізнесу НАКу Андрія Фаворова, було погоджено наглядовою радою компанії.

Наведені в "оновленій стратегії" дані не тільки свідчать про невиконання показників видобутку газу, а й піддають сумніву звітні дані "Нафтогазу" за 2018 р. про видобуток її дочірньою структурою - "Укргазвидобуванням" 15,5 млрд кубометрів газу. Саме цей обсяг зафіксовано в затвердженому річному звіті "Нафтогазу", і саме він був показником для преміювання та виплати бонусів менеджменту НАКу (див. табл. 1).

Складовою валового видобутку природного газу, про який звітує "Нафтогаз", є обсяги газу, що використовуються на виробничо-технологічні потреби (див. табл. 2).

Саме динаміка та структура виробничо-технологічних витрат газу, що вперше були офіційно представлені "Нафтогазом", дають підстави вважати, що ніяких 15,5 млрд кубометрів газу 2018-го видобуто не було, а реальний видобуток може становити близько до рівня 2015–2016 рр. - 14,6 млрд. Адже, за словами А.Фаворова, який презентував "оновлену стратегію", одним із факторів зростання у 2018 р. щодо 2017 р. вищенаведених технологічних витрат у три рази, витрат на геологічні дослідження - у 15 разів і на продувку свердловин - у 1,7 разу є "зростання витрат газу на папері". Тобто це збільшення не є реальним фізичним зростанням видобутку газу. Якщо подивитися дані, наведені в табл. 2, то видно, що сумарний обсяг витрат газу на технологічні витрати, геологічні дослідження та продувку у 2018-му порівняно з 2015–2016 рр. збільшився в понад десять разів, або на більш як 800 млн кубометрів.

Оскільки зазначені виробничо-технологічні витрати природного газу (частина із яких це "витрати газу на папері") є складовою загального звітного обсягу видобутку (15,5 млрд кубометрів), то реальні обсяги видобутку "Укргазвидобування" можна визначити тільки за мінусом таких "витрат газу на папері".

Яким насправді є реальний обсяг видобутку у 2018 р., може відповісти лише менеджмент "Нафтогазу", який наразі ніяк не коментує величини "витрат газу на папері", але продовжує пафосно стверджувати, що 2018-го досягнув максимальних обсягів видобутку за останні роки. Можуть також відповісти на це запитання наглядова рада "Нафтогазу" та Кабмін як єдиний його акціонер, ініціювавши відповідний аудит виробничо-технологічних витрат природного газу при його видобуванні. Але наразі, здається, ні Кабмін, ні наглядова рада не мають бажання займатися цим питанням.

Однак саме видобуток цих 15,5 млрд кубометрів о газу у 2018 р. приймався як показник при преміюванні та виплаті бонусів для менеджменту групи "Нафтогаз". Саме ці 15,5 млрд кубометрів погоджувалися наглядовою радою як показник ефективності (KPI). Саме за ці звітні 15,5 млрд кубометрів газу конкретні люди отримували конкретні винагороди. Винагороди - за невиконання програми збільшення видобутку газу та провал Енергетичної стратегії України на період до 2035 р.

Усвідомлюючи провал програми збільшення видобутку газу, наглядова рада "Нафтогазу" повинна була б ще в процесі її виконання, користуючись своїми повноваженнями та затвердженою інвестиційною політикою, адекватно реагувати, аби "привести "Нафтогаз" до збільшення цінності на користь народу України". Але протягом 2017–2018 рр. наглядова рада, провівши понад 30 засідань (у тому числі і позачергових на вимогу правління), не спромоглася дати оцінку невиконанню плану реальних виробничих показників, як, схоже, не змогла фахово розібратися з реальними показниками видобутку природного газу. То чого ж варті пафосні запевнення голови наглядової ради "Нафтогазу" пані Споттісвуд?

Навіть якщо вірити словам пана Фаворова про погодження наглядовою радою "Нафтогазу" "оновленої стратегії групи "Нафтогаз" у сфері видобутку газу", логічним є запитання: як наглядова рада може погоджувати документ, що суперечить Енергетичній стратегії України до 2035 р., і стверджувати, що тепер одним із першочергових питань для національної нафтогазової компанії є не питання збільшення внутрішнього видобутку, а його фіксація на "базовому рівні"? І це після провалу розрекламованої попередньої програми збільшення видобутку 20/20?

Як за такий короткий період і наглядова рада, і менеджмент "Нафтогазу" змогли "перевзутися" і заперечити власні переконання щодо свого першочергового завдання - збільшення внутрішнього видобутку природного газу? Яка ціна їхнім обіцянкам, і чому ніяк не реагує український уряд?

Невже менеджери "Нафтогазу", випускники програми MBA, дійшли до того, що при звітуванні про виконання планових показників з видобутку природного газу заради отримання премій і бонусів вдаються до давно відомих з радянських часів приписок*?

*Приписки - особливий вид службового підроблення, що полягає згідно з радянським кримінальним правом у свідомому спотворенні посадовою особою звітних даних про виконання державного плану.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі