Перейти до списку авторів
Фото Віктор Котигоренко Віктор Котигоренко доктор політичних наук, професор, гл. наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, при