Нові правила вступу потребують від абітурієнта відповідального підходу

Поділитися
Нові правила вступу потребують від абітурієнта відповідального підходу
Цьогорічна вступна кампанія має низку істотних відмінностей, порівняно з попередніми. Основних - три: новий підхід до обчислення конкурсного бала, запровадження пріоритетності (рейтингування) поданих заяв; автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення, що має відбутися в один етап, а не в три, як було раніше. Всі ці нововведення взаємопов'язані і мають на меті зробити процедуру зарахування на бюджетні місця справедливою та унеможливити корупційні ризики, що були допустимі в попередні роки.

 

Поради щодо вступної кампанії

Цьогорічна вступна кампанія має низку істотних відмінностей, порівняно з попередніми. Основних - три: новий підхід до обчислення конкурсного бала, запровадження пріоритетності (рейтингування) поданих заяв; автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення, що має відбутися в один етап, а не в три, як було раніше. Всі ці нововведення взаємопов'язані і мають на меті зробити процедуру зарахування на бюджетні місця справедливою та унеможливити корупційні ризики, що були допустимі в попередні роки.

 

Як і в попередні роки, вступники можуть подати для участі в конкурсному відборі заяву (заяви) не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України і не більше ніж три заяви в кожному з них. Але цьогоріч у заяві вказуватиметься, окрімнапряму підготовки, і факультет, на який вступає абітурієнт. Тож якщо у виші є три факультети, на яких готують спеціалістів з одного напряму підготовки (а такі є, наприклад, у КПІ), - заява на вступ на цю спеціальність на кожен із факультетів рахуватиметься окремо.

Усі подані заяви мають бути прорейтинговані (в них мають бути виставлені пріоритети). Це означає, що абітурієнт повинен вказати, у якій черговості він хотів би бути зарахованим до навчального закладу за обраними спеціальностями. Тобто пріоритет №1 - це заява на певну спеціальність у певний виш, де абітурієнт хоче навчатися найбільше. Якщо ж конкурсний бал абітурієнта не дозволятиме йому бути зарахованим на бюджет за цією заявою з пріоритетом №1, то наступним вибором абітурієнта є виш і спеціальність, вказані у заяві з пріоритетом №2, і так далі. Важливо, що абітурієнт пріоритезує не виші, а заяви в них. Тому цілком допустимо, що абітурієнт у одному виші подає три заяви, які матимуть 1, 5 і 10 пріоритет.

Присвоюючи пріоритет кожній заяві, абітурієнт, фактично, обирає стратегію, яка дасть йому змогу стати студентом найбільш прийнятного для нього вищого навчального закладу, а також спеціальності. У даному разі прийнятність - не обов'язково найкращий вищий навчальних заклад країни чи найбільш популярна спеціальність. Це можливість стати студентом відповідно до низки критеріїв - і тих, що виставляє ВНЗ перед абітурієнтом, і тих, що виставляє абітурієнт перед вишем.

Ми можемо запропонувати певні критерії, на які мав би звернути увагу абітурієнт, виставляючи пріоритети. Отже, це: якість викладацького складу; пропонована навчальна програма; місце у рейтингу кращих ВНЗ країни; наявність/відсутність гуртожитку; фінансова спроможність батьків забезпечити проживання в іншому місті; відгуки роботодавців, знайомих, студентів, які там навчаються; кількість місць державного замовлення; результати ЗНО з конкурсних предметів; коефіцієнти, які застосовуються до складових конкурсного бала.

Вочевидь, це не вичерпний перелік критеріїв та чинників, на підставі яких варто робити вибір місця навчання, однак абітурієнт повинен розуміти, що рейтингування заяв має відбуватися усвідомлено й раціонально.

Окремо хочемо зупинитися на останньому критерії, який є другим нововведенням цієї вступної кампанії, - застосування коефіцієнтів до складових конкурсного бала. Якщо в попередні роки конкурсний бал формувався шляхом простого додавання результатів ЗНО, бала за шкільний атестат і творчі конкурси (коли такі були) і міг становити від 800 до 1200 балів, то цьогоріч, оскільки результати ЗНО, бали за атестат і творчі конкурси множитимуться на вагові коефіцієнти, він становитиме максимум 210 балів, причому на всі спеціальності.

Законом України "Про вищу освіту" визначено граничні межі коефіцієнтів, які можуть застосовуватися до складових конкурсного бала: результат кожного ЗНО має становити не менше 20% конкурсного бала (ваговий коефіцієнт - не менше 0,2), асередній бал атестата має становити від 0 до 10% конкурсного бала (ваговий коефіцієнт від 0 до 0,1). Якщо ж на певну спеціальність передбачено творчі конкурси чи фізичні випробування - їх результати мають становити не більш як 25% конкурсного бала (ваговий коефіцієнт не більше 0,25). Винятком тут є творчий конкурс при вступі на напрями з галузі знань 0202 "Мистецтво" та напрям 6.060102 "Архітектура", вага бала якого може становити не більше 50% конкурсного бала (ваговий коефіцієнт - не більше 0,5, відповідно).

Вагові коефіцієнти до кожного предмета ЗНО, атестата і творчих конкурсів у різних вищих навчальних закладах можуть різнитися, проте їх сума має дорівнювати одиниці. Спробуємо пояснити, як це працюватиме. Наприклад, абітурієнт вирішив вступати на напрям підготовки "туризм" і обрав для себе три виші, вказані нижче. Вивчивши правила прийому до кожного з них, вступник склав ЗНО з чотирьох предметів. Як бачимо, для цього напряму виші обрали різні предмети: одні - іноземну мову, інші - математику. Отже, отримавши результати ЗНО і знаючи коефіцієнти, абітурієнт може самостійно визначити свій конкурсний бал у кожному виші (табл.1).

Розрахунки свідчать, що найкращий конкурсний бал вступник отримає у третьому ВНЗ. Це пов'язано з тим, що іноземна мова, яку він склав найкраще, в цьому виші має найбільший коефіцієнт. Тому радимо, перш ніж подавати заяви, прорахувати конкурсні бали по всіх спеціальностях та вишах, куди абітурієнт планує подавати документи, і тоді визначатися з пріоритетами.

До конкурсного бала можуть додатково додаватися бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні й інженерно-технічні спеціальності. Такий додатковий бал може становити від 0 до 5% конкурсного бала, тобто не більше 10.

Наприклад, правилами прийому до Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького визначено, що: особам, які нагороджені дипломами І ступеня, нараховується 6 балів; особам, які нагороджені дипломами
ІІ ступеня, нараховується
4 бали; особам, які нагороджені дипломами ІІІ ступеня, нараховується 2 бали.

Важливо також звернути увагу на те, що умови прийому передбачають один випадок, коли найвищий пріоритет визначається апріорі: коли вступник бере участь у конкурсному відборі за цільовим направленням, цій заяві встановлюється найвищий пріоритет.

Особливо хочемо наголосити, що пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена впродовж вступної кампанії. Тобто йдучи в приймальну комісію здавати документи, вступник уже має визначитися з усіма пріоритетами.

І остання новація цьогорічної кампанії - автоматизована система надання рекомендацій до зарахування. У попердні роки величезною проблемою вступної кампанії було те, що один абітурієнт міг бути одночасно рекомендований до зарахування на місця державного замовлення в кількох навчальних закладах, на кількох напрямах. Оскільки абітурієнт обирав для навчання один із них, то решта місць, де він був рекомендований, залишалися вакантними. Наявність трьох етапів зарахування не вирішувала проблеми незаповнення квот державного замовлення за визначеною процедурою, а добір студентів відбувався за принципом "хто подав швидше оригінали документів, той і зарахований". За результатами дослідження, зробленого у 2014 р., після третьої хвилі в середньому у вишах залишалося від
50 до 100% місць державного замовлення. Всі вони заповнювалися за "конкурсом оригіналів". Цьогоріч рейтингові списки формуватимуться автоматично системою Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБПО) з урахуванням пріоритетності. Спробуємо пояснити, як працюватиме система ЄДЕБПО, визначаючи найкращу пропозицію для навчання абітурієнта, з урахуванням зазначеної абітурієнтом пріоритетності заяв.

Для прикладу візьмемо довільні рейтингові списки вступників з трьох вищих навчальних закладів (обмежимося першими 25 абітурієнтами у рейтинговому списку; припустімо, що в кожному виші є по 9 місць державного замовлення і немає осіб, котрі вступають "поза конкурсом") [табл.2].

У списках абітурієнти розміщені відповідно до величини конкурсного бала: від найвищого до найменшого, поруч зазначений пріоритет заяви, вказаний абітурієнтом. Відповідно до торішніх Умов прийому, до кожного списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, в першій хвилі мали потрапити перші 9 вступників. Як бачимо з таблиці, рекомендацію до зарахування у різних трьох навчальних закладах одночасно міг отримати один і той самий абітурієнт. Так, вступник Сакун (прізвище виділене зеленим кольором) одночасно потрапив до списків трьох вишів, абітурієнти Петренко, Іванов, Рябий, Лисенко, Єрема, Губенко, Скрипник, Маригіна - до двох. Зрозуміло, що вони не можуть одночасно навчатися на місцях державного замовлення у кількох закладах, тому оберуть лише один. Торік, оскільки не було системи пріоритетності заяв, приймальні комісії, не знаючи, якій заяві абітурієнт віддає перевагу, рекомендували його одночасно за всіма заявами. Саме так виглядав би список рекомендованих до зарахування у 2014 р.

Цьогоріч кожен вступник рейтингуватиме заяву, тому, якщо його конкурсний бал дозволятиме зарахування на кілька спеціальностей чи в кілька ВНЗ, рекомендація надаватиметься тільки за найвищим пріоритетом. Якщо повернутися до нашого прикладу, вступник Сакун буде рекомендований лише у ВНЗ №1, оскільки саме там міститься його заява з найвищим пріоритетом. Щодо вступника Петренка, то він буде рекомендований до зарахування лише у ВНЗ №2, адже в першому виші перебуває заява з меншим пріоритетом. За ідентичною процедурою, Іванов буде рекомендований до зарахування у ВНЗ №3, абітурієнтка Маригіна - у ВНЗ №2. Оскільки певні абітурієнти можуть бути рекомендовані за пріоритетом №1, всі заяви цих абітурієнтів з нижчими пріоритетами не братимуться до розгляду під час наступного етапу обрахунку системою ЄДЕБПО (табл.3).

Як бачимо в результаті наступного обрахунку, за першим пріоритетом можуть бути рекомендовані абітурієнти Глуховський, Пухов у ВНЗ №1, Подолянюк - у ВНЗ №2, Небота - у ВНЗ №3, а абітурієнт Сокол - за пріоритетом №2 у ВНЗ №1, Фоків та Черків - за третім пріоритетом. Тож під час наступного обрахунку заяви цих абітурієнтів з нижчими пріоритетами не братимуться до розгляду.

Після кількох етапів обрахунків список осіб рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення матиме вигляд, як на таблиці 4.

Саме цей остаточний список буде оприлюднено навчальними закладами 4 серпня. Прізвища вступників, виділені жовтим кольором, - ті, які, завдяки системі пріоритетності, отримали таку можливість (приблизно 50 %) Місце вступника, який рекомендований до зарахування в іншому виші чи на іншу спеціальність за вищим пріоритетом, займає абітурієнт, який досі перебував "під лінією" державного замовлення.

Звертаємо увагу, що рекомендація відбувається за найвищим пріоритетом, однак якщо це дозволяє конкурсний бал. Наприклад, вступник Черків рекомендований до зарахування у ВНЗ №3 за третім пріоритетом, попри те, що його заяви з вищим пріоритетом є у ВНЗ №1 та №2. Однак, оскільки в перший двох вишах його конкурсний бал нижчий, він не дозволяє бути зарахованим у ці навчальні заклади. У виші №3, вочевидь через інший конкурсний предмет ЗНО або більший ваговий коефіцієнт одного зі складових конкурсного бала, абітурієнт був рекомендований до зарахування за третім пріоритетом.

Отже, абітурієнти, які отримають рекомендацію 4 серпня, повинні до 8 серпня включно подати оригінали документів у той ВНЗ, де вони рекомендовані на навчання за кошти державного бюджету. Якщо ж абітурієнт усе-таки віддає перевагу навчанню у ВНЗ, куди подано заяву з вищою пріоритетністю, однак де він не отримав рекомендації на бюджет, тоді абітурієнт може (якщо це дозволяє його конкурсний бал) укладати контракт і навчатися в омріяному виші на платній основі.

Допускаємо ситуацію, що частина абітурієнтів не виконає умов до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, тобто не подасть оригіналів документів у приймальну комісію до 8 серпня. Відповідно, залишаться незаповнені місця державного замовлення. Умови прийому передбачають, що в такому разі рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення надаватимуться вступникам із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які виконали умови до зарахування і мають найвищий конкурсний бал. Такі рекомендації мають бути надані до 12 серпня. Тож якщо вступник перебуває "під лінією" тих, хто рекомендований до зарахування на бюджет, і подасть оригінали документів на контрактну форму навчання, він має шанси бути "дозарахованим" на вільні бюджетні місця.

Оскільки Умови прийому передбачають різні підстави для участі в конкурсному відборі, як і в попередні роки, окремо формуватимуться списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів, які вступають на загальних підставах, за цільовим направленням та мають право на позаконкурсний вступ.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі