Про "мертві душі" та липові дисертації

Поділитися
Про "мертві душі"  та липові дисертації © depositphotos.com / AntonioGravante
Хоч як це прикро, неподобства з присудженням наукових ступенів псевдовченим відбуваються майже на кожній колегії МОН.

Передісторія

Слід нагадати початок цієї одіозної історії. У фахівців, які проводять експертизу дисертаційних робіт, з'явилися вагомі підстави вважати, що в Луганському державному медичному університеті (м. Рубіжне) дисертації захищаються на липових засіданнях спецрад. Про це, зокрема, йшлося в публікації "Нові "досягнення" МОН - лише імітація боротьби з фальсифікацією і плагіатом" (DT.UA, №1, 2017 р.).

Претензії до спеціалізованих учених рад Д 29.600.02 та Д 29.600.03 цієї установи висувалися давно, потім було декілька безпрецедентних випадків плагіату, повністю сфальсифікованих дисертацій та сфабрикованих захистів. Науковій спільноті добре відомий "учений" Е. Глазков, що відкрив "древньоримського лікаря Гіппократа", правда, цю новину він теж добросовісно переписав із чужого джерела (з деталями зазначеної історії можна ознайомитися на сайті "ДАК МОН дає добро на плагіат і фальсифікацію"). За особисті заслуги (він знає, як фальсифікувати результати досліджень) його призначили вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02. Не дивно, що він був причетний до іншого кричущого випадку - дисертації І.Коробка, який примудрився захистити роботу зі спеціальності "патологічна фізіологія", вивчаючи на трупах життєдіяльність організму. Більше того, цей "патріот" працював у так званій "ЛНР" судовим експертом, паралельно навчаючись в очній аспірантурі Луганського державного медичного університету (ЛДМУ).

Обидві дисертації, з порушенням усіх чинних нормативних документів, було затверджено на атестаційних колегіях МОН. Власне, це послужило останньою краплею, що спонукала докладно ознайомитися з процесом атестації наукових кадрів у ЛДМУ.

Перша частина цієї ганебної історії закінчилася обвинувальним листом проректора з наукової роботи на мою адресу, мета якого не приховувалась - відвернути увагу від перевірки вишу. Очевидність такого плану не викликала сумніву ні в кого зі справжніх науковців, включно з ученими, котрі дали інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня" ("Зерна знань від полови псевдонауки", DT.UA, №5, 2017 р.) Утім, знайшлося й декілька людей, переважно аноніми, котрі надсилали мені образливі листи та погрози, тобто реагували й захищали заклад зрозумілими їм методами, згідно зі своїм так званим кодексом честі. Для мене це не стало несподіванкою: зрозуміло, що, чистячи авгієві стайні, гною та бруду не уникнути. Важливіше інше: необхідно зробити все можливе, щоб перестали видавати "липові" дипломи.

Гнівний лист до МОН та редакції DT.UA, написаний керівництвом закладу в класичному стилі підкидних листів радянської епохи, - найкраще свідчення реального стану справ у спецрадах ЛДМУ.

Що показала перевірка

На засіданні експертної ради МОН від 06.02.2017 р. було створено комісію з перевірки фактичної діяльності спеціалізованих вчених рад Д 29.600.02 та Д 29.600.03 Луганського державного медичного університету. Слід зазначити, що департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН аж ніяк не сприяв принциповій ретельній перевірці. Незважаючи на низку листів до МОН, департамент не дав можливості отримати архівні справи, і, крім того, з ЛДМУ був запит на документацію лише за 2016 р. Таким чином, не вдалося перевірити, наприклад, процедуру захисту того ж Е.Глазкова, який захистив дисертацію у 2015 р., проте, зважаючи на отримані дані, є вагомі підстави вважати, що захисту, фактично, не було.

На основі матеріалів, одержаних комісією, було встановлено, що впродовж усього терміну роботи спеціалізованих вчених рад установа займалася фальсифікацією захистів дисертацій. Виявлено грубі порушення вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукових ступенів докторів/кандидатів наук за спеціальностями 14.03.04 - патологічна фізіологія та 14.01.32 - медична біохімія:

У частині вимог до персонального складу спеціалізованих вчених рад:

- недостовірна інформація про кількість штатних і запрошених співробітників;

- підробки в копіях трудових книжок членів рад;

- маніпуляції з даними щодо спеціальностей фахівців.

У частині роботи спеціалізованих учених рад:

- фальсифікації процедури захистів, кількості присутніх членів на засіданнях рад, оформлення реєстраційних карток присутності та підробка підписів;

- порушення процедури голосування членами спеціалізованих вчених рад.

Перший лист на ім'я міністра я надіслала ще 10.04.17 р. (№ 8039/0/2-17). У ньому я якому повідомила про результати перевірки і докладно виклала порушення у роботі спецрад Д 29.600.02 та Д 29.600.03. На кожному захисті було підтверджено наявність "мертвих душ". На засіданнях були відсутні від трьох до п'яти членів спецради, котрі, згідно з протоколами та реєстраційними картками, числяться як такі, що були присутні й проголосували. Їхні підписи сфабриковано (не знадобиться навіть додаткова експертиза, аби побачити, що, наприклад, підпис проректора з наукової роботи І. Комаревцевої у реєстраційній картці значно відрізняється від підписів на інших документах).

На захистах дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 29.600.02 (відеозаписи) зафіксовано, як в.о. вченого секретаря бере декілька бюлетенів, робить позначки в кожному і всі гамузом вкидає до урни. Загальна риса дисертацій зі спеціальності "патологічна фізіологія" - їх невідповідність паспорту спеціальності. На відео захисту дисертації І.Коробка, що є лікарем - судово-медичним експертом, але захищався зі спеціальності "патологічна фізіологія", моменти голосування та заповнення бюлетенів вирізано, але теж зафіксовано відсутність членів спецради, підписи яких стоять у реєстраційній картці. Результати голосування сфабриковано.

На захистах дисертацій у спецраді Д 29.600.03 велися аудіозаписи, і також встановлено значні розходження з даними стенограм. Сфабрикована участь відсутніх членів ради в обговоренні, сфальсифіковані запитання та відповіді, результати голосування й підписи. Так, один із членів цієї спеціалізованої ради звільнився з закладу на початку 2015 р. й відтоді не займався науково/викладацькою діяльністю і не бував на засіданнях спецради. Ще двоє ніколи навіть не приїжджали в м. Рубіжне і не були присутні на жодному захисті за весь час існування цієї спецради, але, згідно зі стенограмами, брали активну участь у кожному засіданні.

Слід зазначити, що, незважаючи на перевірку фактичної діяльності спеціалізованих учених рад закладу та інформацію про виявлені порушення, у 2017 р. ЛДМУ продовжує свою бурхливу діяльність із захисту дисертацій. Фальсифікація процедур захистів, підробка підписів відсутніх членів рад - усе це триває. Більше того, навіть фіксуються додаткові порушення вимог нормативно-правових актів із питань присудження наукових ступенів.

Так, 20.01.2017 р. спецрада Д 29.600.02 проводила захист дисертації О.Янчевського зі спеціальності "патологічна фізіологія". Дисертація - "близнюк" дисертації О.Гайдаш (ще не затверджена на атестаційній колегії МОН) за всіма істотними ознаками, теж не відповідає спеціальності і є роботою з мікробіології. Без будь-якого сорому заміняються "нейтрофіли і моноцити" (О.Гайдаш) на "Т-лімфоцити"
(О.Янчевський), але зберігаються: ідентичність тексту, однакові зміни всіх вивчених показників, однакові фрагменти тексту містять одні й ті ж граматичні, стилістичні помилки та фальсифікації. Переписуючи один розділ, О.Янчевський навіть двічі забув замінити терміни "нейтрофіли і моноцити" на "Т-лімфоцити". Крім того, зафіксоване ще одне порушення вимог: у паперовий варіант тексту дисертації і автореферату О.Янчевського було внесено зміни після їх оприлюднення на сайті ЛДМУ.

Аналогічна ситуація спостерігається у 2017 р. із захистом дисертацій зі спеціальності "медична біохімія". Хоча керівництву ЛДМУ вже була відома зафіксована комісією 2016 р. низка систематичних істотних порушень на захисті Т.Брюханової та ін., заклад організовує так звану сесію 1 і 2 березня 2017 р., на якій знову, з аналогічними порушеннями, проводить захист дисертацій ще чотирьох здобувачів - А.Шкапо, І.Максимової, Г.Полікарпової, А.Бондаревої. Цього разу ще й порушено наказ МОН щодо термінів оприлюднення матеріалів на сайті закладу (неіснуючі посилання на автореферати дисертацій).

Як і торік, на кожному захисті у 2017 р. мали місце недостовірна інформація щодо участі в засіданнях штатних і запрошених членів спецрад, фальсифікація процедур, даних реєстраційних карток присутності членів ради, які, згідно зі стенограмою, нібито брали активну участь в обговоренні, ставили запитання і навіть були в комісії з попереднього розгляду дисертацій.

Така впевненість закладу, що всі порушення і зловживання вкотре зійдуть із рук, пояснюються виключно підтримкою їхньої діяльності працівниками департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування і деяких членів експертної ради МОН, яким байдуже до плачевного стану якості вітчизняних наукових робіт.

У міністерстві не можуть розібратися…

Про результати перевірки фактичної діяльності спецрад закладу і всі виявлені порушення було відомо більш ніж за тиждень до останнього засідання експертної ради МОН (10.04.2017) і більш ніж за два тижні до атестаційної колегії МОН. Згідно з п.26 Порядку присудження наукових ступенів, у разі порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукових ступенів МОН скасовує рішення ради про присудження наукового ступеня та вживає відповідних заходів, включно з дозволом на повторний захист в іншій спецраді не раніше, ніж через рік. Тобто, виходячи з чинної нормативної бази, про жодні колективні рецензії або інші додаткові заходи не може бути мови, і жоден захист не може вважатися легітимним. Цілком зрозуміло, що такі порушення у спецрадах
Д 29.600.02 та Д 20.600.03, які мають характер зумисних дій, потребували принципових рішень із боку МОН.

Зважаючи на те, що дисертації, які були захищені у названих спецрадах, можуть усе ж таки потрапити на атестаційну колегію 27.04.2017 р., я ще раз додатково попередила керівництво МОН про всі порушення та надіслала докладну інформацію щодо кожного випадку на ім'я міністра і директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування атестації кадрів МОН. Хоча мої листи були отримані до формування та відправки порядку денного членам атестаційної колегії МОН, роботи всіх чотирьох дисертантів, які захистилися у 2017 р. зі спеціальності "медична біохімія", потрапили у протокол на затвердження.

Дуже цікаві речі можна було почути на засіданні атестаційної колегії МОН 27 квітня 2017 р. після показу відеокадрів фальсифікації процедури голосування, результатів порівняння стенограм з відео- та аудіозаписами, які підтверджували факти грубих порушень захистів дисертацій у спецрадах ЛДМУ.

Директор департаменту атестації кадрів Андрій Шевцов сказав, що заклад не подаватиме документи на продовження повноважень вищезазначених спецрад і що керівництво закладу готує відповідь за результатами перевірки. Крім того, він додав, що необхідно ще у всьому розібратися. Цікаво, що це за такий сакральний зв'язок у міністерства з фальсифікаторами? Звідки директор департаменту знає про плани закладу, якщо жодних рішень МОН із цього питання не було? Чому на атестаційній колегії МОН планувалося затвердити дисертації, захищені з грубими порушеннями Порядку? На ці запитання відповідь однозначна - міністерство продовжує покривати шахраїв.

На цій самій колегії вкотре порушувалося питання про цілком плагіатну дисертацію Р. Ромак з Одеси. Нагадаємо читачам: це той кричущий випадок неподобства, коли одеський суд зобов'язав міністерство присудити науковий ступінь, і МОН слухняно це розпорядження виконало (з деталями самої історії можна ознайомитися на сайті "Чи може бути соромно тим, у кого відсутня совість?").

Академік С.Комісаренко провів презентацію, в якій посторінково продемонстрував членам колегії, що власних результатів у дисертації немає, все списано з чужих джерел, у тому числі й з роботи його учня. Звернув увагу Сергій Васильович на ще один вид шахрайства дисертантки та її керівника: вони вигадали неіснуючу публікацію, якої нібито є авторами. Міністр сказала, що з цим випадком слід розібратися, оскільки виявилися нові обставини, а саме - плагіат. Це не нові обставини, а вже досить старі, які МОН просто ігнорує. Про те, що в дисертації - суцільний плагіат, доповідала академік Ганна Єльська ще на атестаційній колегії 29.09.2016 р., а також демонструвала документи, які МОН не надав суду і які не дозволили б навіть найсправедливішому одеському суду прийняти незаконне рішення. У день колегії я передала на ім'я міністра Лілії Гриневич лист (А-4277/29.09.16), у якому надала докази плагіату в дисертації та виокремила порушення нормативних положень у справі Р.Ромак. На тій самій колегії було озвучене рішення звернутися до Верховного суду, чого також не зробили.

Цікава реакція на знову порушене питання про дисертацію Р.Ромак спостерігалася у працівників МОН, присутніх на атестаційній колегії 27.04.17 р. Так, заступник директора департаменту атестації кадрів С.Криштоф відповіла міністру, що нібито в цій справі міністерство виносило адміністративні зауваження особам, причетним до захисту, що є неправдою. Ще цікавішою була реакція заступника міністра В.Ковтунця, який зазначив, що Ромак має бути соромно носити ступінь, присуджений через суд. Ні, соромно повинно бути тим, хто прийняв рішення суду беззастережно і йому сприяв. Саме В.Ковтунець, на той час в. о. міністра, підписав відповідний ганебний наказ, вкотре продемонструвавши ставлення МОН до плагіаторів та фальсифікаторів.

Хоч як це прикро, неподобства з присудженням наукових ступенів псевдовченим відбуваються майже на кожній колегії МОН, і саме керівник міністерства не повинен допускати такої безкарності в довіреній їй галузі.

Наведені приклади, які, на жаль, можна виявити і в роботі інших закладів, мають послужити наукою всім недоброчесним науковцям, котрі мусять знати, що про їхні трюки відомо, і вони викриваються. Для того, щоб такі випадки були засуджені, а винні - покарані, потрібен контроль із боку соціуму, але відповідальність за тяжку ситуацію, в якій опинилася країна, перш за все лежить на тих, хто видавав липові дипломи.

Дуже тривожним сигналом для МОН повинна стати стаття Ukrainian Politicians and Fake Dissertations, опублікована 30 травня 2017 р. Автор статті, Ararat L. Osipian, який проаналізував ситуацію з корупцією в українській освіті, дійшов висновку: близько третини всіх дисертацій - фейкові, що є індикатором провалу державної освітньої політики в країні.

Тим часом слід відзначити заходи з боку державної влади, спрямовані на те, щоб зупинити процес знищення науки. Недавно обрано перший склад Наукового комітету (НК) Національної ради з питань розвитку науки і технологій. На думку очільника та закордонних членів Ідентифікаційного комітету, до НК Нацради ввійшли 24 лідери наукової спільноти України. Наступним кроком до повноцінного запуску Національної ради з питань розвитку науки і технологій стане створення Адміністративного комітету (АК), до якого також увійде 24 особи, і вже відомо, що очолюватиме його міністр освіти і науки.

Функції Наукового та Адміністративного комітетів дуже схожі. Наприклад, обидва комітети ініціюють утворення постійних або тимчасових робочих груп, а також експертних комісій з окремих питань; делегують своїх членів та пропонують кандидатури експертів для включення до складу робочих груп. Але якщо Науковий комітет "надає рекомендації", то Адміністративний комітет - "координує", "подає Науковому комітету пропозиції". Виникає дежавю, що нагадує відносини командира й комісара. Командир каже "роби як я", а комісар, він же політрук, - "роби, як я кажу", що чимось нагадує "заградотряд" для членів Наукового комітету.

Згадалася історія з Дж.Соросом, який на початку 1990-х рр. вирішив дати гранти колишнім радянським ученим. Чиновники тут як тут: "Дай нам ці долари, а ми тут самі правильно їх роздамо і податки візьмемо". Сорос слабини не дав: "Або я сам роздам свої долари, кому вважатиму за потрібне, або взагалі давати не буду". І роздав-таки, без чиновників обійшовся. Так гроші дісталися гідним ученим, тоді це було чималою підмогою, - на них вони купили свої перші комп'ютери тощо.

Адміністративний комітет призначається Кабміном. Незалежні міжнародні експерти до конкурсного відбору персонального складу АК не залучаються. Було б доцільно добирати склад цього комітету за тими ж принципами, за якими формувався Науковий комітет. Наприклад, корисно поставити членам Адміністративного комітету аналогічне запитання: "Чому, на вашу думку, ви підходите для роботи в комітеті Національної ради?" Відповідь на це питання, за визначенням, означає, що кандидат попередньою діяльністю вже довів свою спроможність боротися за академічну доброчесність.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі