Фото Віталій Грига
Віталій Грига Старший науковий спiвробiтник Державної установи "Iнститут економiки та прогнозування НАН України", вiддiл iнновацiйної полiтики, економiки та органiзацii високих технологiй, кандидат економiчних наук