Перейти до списку авторів
Фото Віталій Грига Віталій Грига Старший науковий спiвробiтник Державної установи "Iнститут економiки та прогнозування НАН України", вiддiл iнновацiйної полiтики, економiки та органiзацii високих технологiй, кандидат економiчних наук