Перейти до списку авторів
Фото Олена Шубравська Олена Шубравська професор, доктор економічних наук, завідувач відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі (ДУ «Інститут економіки
}