Фото Марк Агарков
Марк Агарков Експерт з акредитації освітніх програм у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.