Гості на порозі

24 липня, 2017, 11:23 Роздрукувати Bипуск № 28, 22 липня-11 серпня 2017р.
Відправити
Відправити

Як бізнесу підготуватися до обшуків правоохоронців.

Гості на порозі
© usionline.com

Представники будь-якого бізнесу повинні знати свої права і бути максимально готовими до "візитів" правоохоронних органів. Тим більше, що останнім часом кількість таких візитів зросла, а правоохоронці дедалі частіше з'являються на порозі не лише невеличких фірм, а й великих компаній. Тож не зайвим буде нагадати важливі деталі проведення обшуків, а найголовніше - права тих, до кого завітали "силовики".

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, відповідно до цієї статті не допускаються проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. Інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку можливий тільки в невідкладних випадках, пов'язаних із порятунком життя людей і майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.

Поняття житла на сьогодні визначено в ч. 2 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке перебуває в постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які перебувають у володінні особи.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини вжите у п. 1 ст. 8 Конвенції поняття "житло" охоплює не лише житло фізичних осіб, воно може поширюватися на офісні приміщення, що належать фізичним особам, а також на офіси юридичних осіб, їхні філії та інші приміщення(рішення ЄСПЛ у справах "Нємєц проти Німеччини" від 16 грудня 1992 р., "Бук проти Німеччини" від 28 квітня 2005 р.).

Обшук - це слідча дія, яка проводиться в рамках відкритого кримінального провадження. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пошуку знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порядок проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні регламентовано положеннями глави 20 Кримінального процесуального кодексу України. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій визначено ст. 223 КПК, згідно з ч. 7 якої обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менш як двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Тому перш за все слід вимагати присутності адвоката перед початком проведення обшуку. Для цього рекомендується заздалегідь укласти з адвокатом договір про надання правової допомоги.

Обшук проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, яку необхідно ретельно вивчити, звернувши особливу увагу на такі моменти.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обов'язково слід звертати увагу на те, що така ухвала повинна містити відомості про таке:

1) строк дії, який не може перевищувати одного місяця від дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук (у разі, якщо обшук проводиться іншою особою, ніж зазначена в ухвалі суду, слід вимагати постанову про призначення слідчої групи);

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку (необхідно звернути увагу на адресу проведення обшуку; в ухвалі слідчого судді має бути конкретно зазначено, в якій частині приміщення надано дозвіл на проведення обшуку);

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно перебуває;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошено потерпілого, підозрюваного, захисника, представника та інших учасників кримінального провадження.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді має відбуватись у час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатимуть, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22-ї до 6-ї години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі має бути пред'явлено ухвалу і надано її копію. Вкрай необхідно звернути увагу на адресу проведення обшуку.В ухвалі слідчого судді має бути конкретно зазначено, в якій частині приміщення надано дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий, прокурор мають право заборонити будь-якій особі залишати місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копію ухвали має бути залишено на видному місці в житлі чи іншому володінні особи.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді має проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають у житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи має здійснюватись особами тієї ж статі.

Слідчий чи прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі. А також проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшукуваного житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не належать до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Слідчий повинен зробити опис такого майна та зазначити, що майно вилучається тимчасово. У строк 48 годин з моменту вилучення майна слідчий або прокурор має звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна. У разі, якщо цього не було зроблено, майно має бути повернуто особі, в якої його було вилучено.

Резюмуючи вищевикладене, можна виокремити загальні правила поведінки при проведенні обшуку на підприємстві:

1. Вимагати присутності адвоката
(ст. 59 Конституції України). Надати правоохоронцям договір про надання правової допомоги.

2. Спілкуватися з правоохоронцями має керівник або інший заздалегідь визначений співробітник.

3. Перед початком обшуку правоохоронці зобов'язані пред'явити оригінал і надати копію ухвали слідчого судді керівнику або представнику підприємства.

4. Вимагати пред'явлення документів, що засвідчують особу прокурора, слідчого, якщо обшук проводиться іншою особою, ніж зазначено в ухвалі суду, вимагати постанову про призначення слідчої групи.

5. Забезпечити присутність двох понятих.

6. Перевірити адресу для проведення обшуку, яку вказано в ухвалі слідчого судді.

7. Перед початком обшуку заявити клопотання про відеофіксацію. За необхідності самостійно фіксувати обшук (це не заборонено законом).

8. Спілкуватися з представниками правоохоронних органів максимально коректно і стримано, не чинити опору, але водночас вимагати дотримання положень закону.

9. Співробітникам підприємства слід утриматися від надання будь-яких пояснень і показань, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Якщо слідчий або прокурор має намір провести допит будь-кого із співробітників, вимагати присутності адвоката під час допиту (згідно з п. 2
ч. 1 ст. 66 КПК України).

10. Уважно стежити за діями представників правоохоронних органів. У жодному разі не залишати їх у приміщенні без понятих і представника підприємства або адвоката.

11. Обшук повинен проходити за обов'язкової участі обох понятих у приміщенні, де обшук відбувається.

12. Заборонено торкатися речей і документів, а також незнайомих предметів (раніше відсутніх у приміщенні). Є ймовірність, що їх було підкинуто.

13. Уважно читати протокол обшуку. Протокол повинен містити всі максимально ідентифіковані речі і документи, які було вилучено. Слід також вказати всі порушення, допущені правоохоронцями під час проведення обшуку.

Особи, в присутності яких здійснюється обшук, при його проведенні мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів і тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, в якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому члену її сім'ї або її представнику. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представнику підприємства, установи або організації.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК