ЧОМУ ЙДУТЬ ІЗ ЖИТТЯ МОЛОДИМИ НОВА ВЕРСІЯ ПРО ПРИЧИНИ

20 жовтня, 2000, 00:00 Роздрукувати
Bипуск № 41, 20 жовтня-27 жовтня 2000р.
Відправити
Відправити

«...Людина — найбільш таємничий об’єкт науки, який найбільше збиває з пантелику дослідників». П’...

1

«...Людина — найбільш таємничий об’єкт науки, який найбільше збиває з пантелику дослідників».

П’єр Тейяр де Шарден

Чому деякі уряди вкладають величезні гроші в нарощування військового потенціалу і водночас витрачають мінімальні кошти на збереження здоров’я нації? Чому людина навіть у невоєнний час така агресивна? Адже доброта і спокійна робота — творчі начала. Чому ми так мало вивчаємо самих себе і більше прагнемо пізнання навколишнього світу і його технізації? Водночас дослідження сутності людини — те, чого нині прагнуть і фізики, і хіміки, і екологи. Якщо людина — центр, який визначає порядок у світі, а може, і близькому космосі, якщо вона «центр перспективи», то це феномен, що потребує постійного вивчення. Отже, «людина є таємниця. Усе треба розгадати» (Ф.Достоєвський). Справді, багато рис психіки людини, її і соматичних, і психічних захворювань досі невідомі. Не знайдено причини цукрового діабету, артеріо-склерозу, атеросклерозу (є чинники ризику, але це не конкретні стимули, не причини), ряду інших судинних захворювань, ішемічної хвороби серця (коронарної хвороби серця), інсультів, кардіоміопатій. Тут і сучасне, вочевидь гіпертрофоване захоплення медиків — пошуки й застосування ліків при незнанні та небажанні відшукати причини (етіологію) і механізми розвитку (патогенез) хвороб. Таким чином, годі й казати про первинну профілактику.

Memento mori!

Досі вважають, що інфаркт міокарда, цереброваскулярні захворювання, інші судинні ураження — це захворювання літнього й старечого віку. В основі їх упевнено, а насправді — консервативно — діагностують лише атеросклероз. Але об’єк-тивні дані, поки що нечисленні в нашій країні, свідчать: захворювання судин (і не обов’язково атеросклероз) трапляються нерідко і в молодих.

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) лідирують серед причин смертності й інвалідності дорослого населення економічно розвинених країн світу і мають тенденцію до прогресування. Останніми роками смертність населення України від ССЗ неухильно зростає (з 1990 р. по 1994 р. вона збільшилася на 22%), а тривалість життя скорочується. Така тенденція простежується й у більшості країн Центральної та Східної Європи.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), тривалість життя людей як західних, так і східних держав на 50% визначається наявністю захворювань органів кровообігу. 1990— 1992 рр. в Україні була найвища в Європі смертність від ССЗ як чоловіків, так і жінок: 1490 і 830 чоловік на 100 тисяч населення, відповідно. Рівень смертності від ССЗ в нашій державі у два-три рази вищий, ніж в інших економічно розвинених країнах. Причому найбільшу кількість життів забирає іше- мічна хвороба серця. Вона в структурі загальної смертності всього населення України становить 60%.

Ще 1993 року ми провели ретроспективний аналіз 1778 історій хвороб людей різного віку, котрі хворіли на інфаркт міокарда (ІМ). Серед них чоловіків було 78,9%, жінок — 21,1. З’ясувалося, що курила майже половина хворих ІМ. На гіперхолестеринемію хворіло 34,2%, гіперліпопротеїдемію — 45,7%. Підвищення артеріального зафіксоване у 24,4, надмірна вага (ожиріння) — у 6,2 відсотка хворих. Тих, які працювали фізично, було 71,8%, інтелектуально — 28,2. Серед робітників переважали такі професії: водії (48,9%), обробники металу (29%), електрики (8,8%), зварювальники (4,5%). Аналіз характеру їхньої діяльності дає підстави вважати, що на організм впливали різні шкідливі хімічні елементи (свинець, олово тощо), так звані ксенобіотики. Другим за частотою чинником ризику було паління. З допомогою атомно-абсорбційної спектрографії сигарет різних сортів (як вітчизняних, так і імпортних) ми виявили: в тютюні й сигаретному папері міститься безліч ксенобіотиків, у тому числі й тих, які називалися при аналізі характеру роботи хворих з ІМ.

Таким чином, вплив професійних чинників і паління на розвиток інфаркту міокарда може бути аналогічним — потрапляння в організм і накопичення в ньому ксенобіотиків. На наше глибоке переконання, що базується й на інших дослідженнях, проведених моїми учнями, це — кон-кретні потужні первинні стимули ураження стінки судин. Важливими, але, звісно, вторинними чинниками ризику є гіперліпопротеїдемія й артеріальна гіпертензія, що особливо очевидно, якщо порівняти з поширенням їх серед загальної популяції (відповідно, лише 8% і 9,8%). За нашими даними, чіткої кореляції між гіперхолестеринемією, ожирінням і розвитком ІМ не знайдено: гіперхолестеринемія й ожирін-ня у хворих на ІМ становили 34% і 6,2%, а в загальній популяції, — відповідно, 27% і 5,7%.

Ворог на ім’я ксенобіотик

Безліч чужорідних речовин (ксенобіотиків), що оточують нас зусібіч, потрапляють в організм і рано чи пізно пошкодять його. Причому на будь-якому рівні — від молекул до тканин, органів, систем. Ксенобіотики, циркулюючи в крові, «б’ють» по стінках судин, уражають усю судинну систему. Хоча лікарю-кардіологу, наприклад, здається, що є вибіркове ураження артерій серця. Невропатолог, лікуючи хворих з інсультами, гадає: уражені лише судини мозку. Хірург, оперуючи хворих з артеріальною недостатністю ніг, зосереджений на діагностиці й лікуванні уражень судин цієї локалізації. Насправді процес нерідко має системний характер, а в основі його — різноманітні хімічні стимули.

В одній з публікацій у «ДТ» звертається увага на небезпечні і токсичні речовини, що зберігаються протягом тривалого часу. «Мирна хімічна загроза» — це 100 тисяч пестицидів та отрутохімікатів, акумульованих у країнах, що розвиваються, а в цивілізованому світі давно не застосовуються. Спочатку вони викликають приховану, а не явну патологію в людини — те, що кваліфікується як передхвороба. Згодом можливий розвиток і якоїсь очевидної хвороби. Але як знешкодити ці «міни уповільненої дії»? Медична спільнота не повинна боятися говорити про згубні наслідки прихованого хронічного хімічного пресингу, тим більше, що є підтримка такої авторитетної організації, як ВООЗ. Ще 1990 року вона запропонувала «Принципи вивчення хвороб імовірно хімічної етіології». Це найважливіший документ для тих, хто працює над проблемами хімічних хвороб.

Є й інший, не такий уже й несподіваний аспект цієї самої проблеми. Зараз на Землі проживає 5,85 мільярда чоловік. Щороку додається по 81 мільйону. За прогнозами фахівців, до 2050 року чисельність населення Землі сягне 9-ти мільярдів, а до 2100 — 14-ти. Якщо ж збережуться сучасні методи ведення господарства, то 12 мільярдів людей буде цілком достатньо, щоб знищити всі природні екосистеми планети.

Бомба уповільненої дії

«Куріння вбиває 3500 чоловік щодня. Що еквівалентно загибелі 25 пасажирських авіалайнерів». Це — думка одного з відповідальних працівників Всесвітньої організації охорони здоров’я, спеціаліста зі статистики в Європі. Вперше за повоєнний час середня тривалість життя мешканців Старого Світу знизилася. Близько 30 відсотків дорослих європейців щодня курять. Це вважається причиною 13 відсотків усіх смертей. Якщо рівень смертності від пов’язаних із палінням захворювань серед чоловіків у Західній Європі знизився, то серед жінок він продовжує зростати. Хто курить, не може бути впевнений, що він цілком здоровий.

Разючі стереотипи мислення — найстрашнішим у сигареті вважають нікотин. У тисячах публікацій повторюється ця думка. Хоча цілком очевидно: у сигареті величезна кількість різноманітних хімічних сполук. Як було вже сказано, досить спалити в атомно-абсорбційному спектрографі тютюн і папір — і одержиш великий «набір» важких металів. Саме вони, а не нікотин, навіть у надмінімальних кількостях, «травмують» протягом багатьох років внутрішню оболонку судин, викликаючи їх поступове звуження. В Україні паління тютюну — одна з основних причин смерті, котра щороку забирає понад 120 000 життів. Співробітники інституту ім.М.Стражеска зробили висновок: Україна належить до країн із високим рівнем паління, де кожен другий чоловік і кожна п’ята жінка курять.

У США 1994 року кількість курців становила 25,7% усіх жителів країни. 1990-го — 418 690 смертей (із 2 148 000 у цілому по країні за той самий рік), як вважають, було пов’язано безпосередньо з палінням. Американці точні в статистиці — «найчастішими причинами смертей, викликаних курінням, стали серцево-судинні захворювання (179 820 випадків 1990 року), рак легень (119 920), злоякісні пухлини інших локалізацій (31 402) і респіраторні захворювання (84 475)».

Безперечно, сигарета — це «хімічна бомба». Для боротьби з палінням годиться все: переконування, конфронтація, пряма заборона — будь-які заходи! Чим є паління? Згубною звичкою, модою, відсутністю волі, небажанням боротися за своє здоров’я, невір’ям у те, що сигарета може призвести до раку, інфаркту, інсульту, гангрени? У США впевнені: паління — найважливіша причина розвитку захворювань, яким можна запобігти, і передчасної смерті.

Попереду Європи всієї

Разюча і поки що ніким не з’ясована статистика, що свідчить про збільшення випадків гострих судинних уражень мозку — інсультів у жителів європейських країн (таблиця). У більшості їх кількість інсультів на кожні 100 000 у чоловіків середнього віку (45—54 роки) — не перевищує 24 випадки. Значно вищий цей показник у таких країнах: Латвії — 114, Болгарії — 116, Росії — 112, Україні — 190. У західноєвропейських жінок у тих самих вікових межах, на ту саму кількість населення — не більше двох десятків випадків. Натомість у Латвії та Болгарії — 54, Росії — 62, а в Україні навіть 103.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Ентер або кнопку нижче відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК