В Україні зміняться правила вступу до вишів: що нового буде у 2022 році

ZN.UA Ексклюзив
Поділитися
В Україні зміняться правила вступу до вишів: що нового буде у 2022 році © Reuters
МОН визначилося з правилами майбутньої вступної кампанії

Нещодавно Міністерство освіти і науки України затвердило Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 роцідокумент, який визначає основні процедури. У ньому містяться певні нововведення, що впливатимуть на підготовку до вступної кампанії. Однак цей документ ще не зареєстрований у Міністерстві юстиції України, тож є ймовірність внесення до нього певних змін. 

Для абітурієнтів, котрі бажають отримати ступінь бакалавра, трохи змінився перелік конкурсних предметів, результати ЗНО з яких доведеться подавати для вступу. Ця частина, на жаль, щорічно змінюється й викликає активні дискусії як серед представників навчальних закладів, що (будемо вірити) намагаються зробити відбір якіснішим, так і серед випускників, частина яких трішки більш ніж за пів року до складання ЗНО дізнається про необхідність проходити тестування з іншого конкурсного предмета. Вступників-магістрів теж чекають зміни, зокрема для більшості з них у 2022 році вступні випробування відбуватимуться з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання.

Вчіть математику та українську мову і літературу

Кілька років поспіль МОН послідовно намагається мотивувати учнів до ретельного вивчення математики. Це і визначення математики як обов'язкового предмета для складання ДПА у формі ЗНО, і встановлення обов'язковості цього предмета при вступі на певні спеціальності, і оголошення президентом України 2020/2021 навчального року Роком математики в Україні. У затверджених Умовах прийому до закладів вищої освіти в 2022 році також додалися спеціальності, на які другим обов’язковим конкурсним предметом визначено математику. Зміни торкнулися спеціальностей 061 «Журналістика», 231 «Соціальна робота» та 232 «Соціальне забезпечення». Для вступу на спеціальності з галузі знань «Міжнародні відносини» обов'язковими другим і третім конкурсними предметами визначені математика та іноземна мови, відповідно (торік другим предметом була іноземна мова, а для спеціальності «Міжнародні економічні відносини» — математика, третій же можна було обирати). Що стосується вступників спеціальностей із галузі знань «Охорона здоров’я», то вони, навпаки, другим предметом тепер зможуть обирати математику чи біологію, а третім — хімію чи фізику. Слід зазначити, що при винесенні проєкту Умов на обговорення другим предметом пропонувалося встановити, як і у 2021 році, лише математику. Однак після обговорення проєкту ця частина змінилася. 

У переліку конкурсних предметів, які обов'язкові для вступу в 2022 році, як і в попередньому, немає жодної спеціальності, для якої результат тестування з фізики був би обов’язковим (лише для спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» фізику визначено як другий предмет на вибір між нею та історією України). Результати ЗНО з хімії й географії — обов'язкові для вступу лише на дві спеціальності кожен: 014.06 «Середня освіта (Хімія)», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 102 «Хімія» та 106 «Географія». Як і під час вступної кампанії-2021, обов’язковим першим предметом є українська мова або українська мова і література — залежно від спеціальності. Однак у всіх випадках можна використовувати результати ЗНО. Крім того, для невеликої кількості спеціальностей при вступі 2022 року розширили вибір третього предмета.

У 2022 році вступники зможуть подавати сертифікати ЗНО 2019-го, 2020-го, 2021-го та 2022 років. Заклади вищої освіти у своїх правилах прийому мають визначити мінімальне значення кількості балів з конкурсних предметів, із якими вступник допускається до участі в конкурсному відборі. Такі бали не можуть бути нижчими від 150 для вступу на спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» з другого та третього конкурсних предметів. Конкурсний бал вступників на спеціальності 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» та 293 «Міжнародне право» має бути встановлений на рівні не нижче, ніж 140 балів, а для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» — не нижче, ніж 130 балів.

Коли і скільки заяв можна подавати?

Вступники матимуть можливість подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлень у фіксованих і відкритих конкурсних пропозиціях (бюджетна форма навчання). У кожній із цих заяв вступники мають зазначити її пріоритетність відносно інших заяв (де 1 — найвища пріоритетність). Зазначена пріоритетність заяви зміні не підлягає. Кількість заяв, які можуть бути подані на контрактну форму навчання (небюджетні конкурсні пропозиції) у 2022 році, зменшилася до двадцяти

Щодо термінів проведення вступної кампанії — то вони істотно не змінилися. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться, як і торік, 1 липня, а подача заяв — із 14 липня. Вступні іспити, творчі конкурси (якщо це потрібно для вступу) проводитимуться також із 1 липня, а співбесіди — з 17 по 19 липня. Рекомендації до зарахування надаватимуться не пізніше 27 липня.

Як рахуватиметься конкурсний бал?

Конкурсний бал вступника обчислюється за незмінною формулою: результати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох предметів та творчого конкурсу), середнього бала додатка до атестата, балів за мотиваційний лист і особливі успіхи (закінчені у рік вступу підготовчі курси — лише для спеціальностей, яким надається особлива підтримка). Кожна складова конкурсного бала множиться на певний коефіцієнт. Умовами прийому визначені мінімальні/максимальні межі цих коефіцієнтів та те, що їх сума має дорівнювати 1 (одиниці). А вже кожен заклад вищої освіти у своїх правилах прийому присвоює остаточний коефіцієнт кожному складнику конкурсного бала. Саме тому один і той самий вступник може мати різний конкурсний бал у різних закладах чи при вступі на різні спеціальності, подаючи однакові результати ЗНО. Коефіцієнт кожного з предметів ЗНО має становити не менше ніж 0,2, середній бал додатка до атестата може мати коефіцієнт до 0,1, особливі успіхи — до 0,05 і мотиваційний лист — до 0,01. Порядок подання і критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладів освіти і можуть зараховуватися лише за умови оприлюднення результатів до початку основної сесії ЗНО.

Конкурсний бал, як і раніше, підлягатиме коригуванню шляхом застосування регіонального, галузевого та сільського коефіцієнтів. Для цього обрахований за вищезгаданою формулою конкурсний бал множать на добуток цих коефіцієнтів. Регіональний залежить від місцезнаходження закладу вищої освіти, до якого подається заява. Для вступу в місті Києві він дорівнюватиме 1, для вступу у виші Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей — 1,04 і 1,02 — в інших випадках. Галузевий (1,02) застосовується лише до заяв першої та другої пріоритетності, поданих на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Сільський коефіцієнт 1,02 застосовуватиметься до заяв випускників шкіл сільської місцевості, а для вступників на спеціальності, яким надається особлива підтримка, — такий коефіцієнт дорівнюватиме 1,05.

Чого очікувати майбутнім магістрам?

Що ж стосується абітурієнтів-магістрів, то зміни чекають тих, хто планує вступати на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». Їм для вступу доведеться складати, крім єдиного вступного тесту з іноземної мови, тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та предметний тест (останні будуть складовими єдиного фахового вступного випробування — ЄФВВ). При цьому результати іспиту з іноземної мови можуть подаватися за 2020, 2021 або 2022 роки, а кожного блоку єдиного фахового вступного випробування — лише складеного у рік вступу. При вступі на ці спеціальності абітурієнти також визначатимуть пріоритетність заяв (для вступу на бюджетну форму навчання). Конкурсний бал визначатиметься шляхом отримання суми результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови, оцінки предметного блоку єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та оцінки блоку ТЗНК, помножених на коефіцієнти. При цьому такі коефіцієнти визначатиме кожен заклад вищої освіти, однак вони мають становити не менше 0,25 кожен і в сумі дорівнювати 1 (одиниці).

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 26 квітня по 17 травня. Основна сесія іспиту з іноземної мови призначена на 29 червня, а ЄФВ — на період із 20 червня по 2 липня

Такі нововведення при вступі на магістратуру є послідовним кроком на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» щодо вступу «за результатами вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання». Однак слід розуміти, що для ефективної й успішної реалізації цього нововведення у 2022-му потрібна злагоджена робота всіх структур, які будуть залучені до розробки ТЗНК і предметних тестів, — Українського центру оцінювання якості освіти, Міністерства освіти і науки України й, очевидно, Міністерства фінансів України, яке має забезпечити фінансову частину цього нововведення. Вступники ж мають бути готовими до того, що ці вступні випробування можуть збігтися в часі з державними іспитами і захистом дипломних (кваліфікаційних робіт), а відтак готуватися до вступу варто заздалегідь (особливо тим, хто планує скористатися правом перехресного вступу).

Отже, основні умови вступу до закладів вищої освіти у 2022 визначено. Абітурієнтам варто ретельно готуватися до вступних випробувань і не забувати зазирати на сайти вишів, де до 31 грудня 2021 року мають бути оприлюднені правила прийому, що визначатимуть усі нюанси вступу до кожного з них.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі