Авторські тести

Про поширені в суспільстві міфи щодо демографічного розвитку України

Чи не найбільше поширених у суспільній свідомості міфів пов’язані з соціально-демографічними процесами. По-перше, майже всі вважають себе досить обізнаними в цій сфері. По-друге, насправді те, що лежить на поверхні, дуже часто не тільки камуфлює сутність явища/процесу/тенденції, а й надає їй протилежного змісту. По-третє, найчастіше соціально-демографічні явища/процеси/тенденції, їх причини та наслідки неможливо оцінити однозначно, — те, що корисне одним країнам, може бути вкрай шкідливим для інших, в інших історичних, економічних, соціопсихологічних, геополітичних умовах.

Про поширені в суспільстві міфи щодо демографічного розвитку України
Авторські тести

Про поширені в суспільстві міфи щодо демографічного розвитку України

Наступне питання

Про поширені в суспільстві міфи щодо демографічного розвитку України

0/5
Наступний тест