Авторські тести

11 питань про шляхи і реалії української науки

Наука, мабуть, найменше асоціюється з успіхами України за 30 років після здобуття Незалежності. Багато людей вважають, що вона повністю знищена, і не хочуть бачити її здобутків. Проте навіть за наукометричними показниками Scimago Journal&Country Rank, Україна перебуває на 50-му місці серед 113 рейтингованих країн за індексом Гірша, на 47-му — за кількістю цитувань. Разом з тим, за даними Світового банку, 2020 року Україна посіла 137-ме місце за ВВП на душу населення, тобто наука в нашій країні працює за формальними показниками значно краще, ніж економіка.

Навіщо наука бідній країні, яка не в змозі виділяти достатні кошти, щоб нові наукові досягнення мали суттєвий вплив на економіку? Функція науки — здобуття нових знань, але є й інші: престижна, тобто забезпечення місця серед цивілізованих країн світу; освітня, бо без розвиненої науки повноцінна освіта неможлива навіть на рівні середньої школи, не кажучи вже про університети; експертна, коли пандемія висвітлила необхідність мати власних вчених у різних галузях для ефективного реагування на нові виклики. Слід додати, що розвинена наука навіть без значного впливу на економіку сприяє збереженню в країні людського потенціалу, тобто можливості інноваційної економіки хоча б у майбутньому.

На жаль, багаторічна антизнаннєва освітня політика та недостатнє фінансування науки призвели до стабільного відпливу наукової молоді в інші країни. Кількість молодих учених зменшується, середній вік учених зростає, і «прості рішення» типу звільнити пенсіонерів можуть призвести лише до знищення можливості підготовки нових кадрів, бо вчених середнього віку дуже мало. Талановита молодь народжується, про що свідчать успіхи на міжнародних олімпіадах. Проте необхідно докласти багато зусиль і вкласти чимало коштів, аби хоча б половина такої молоді залишалася в країні та в науці. Потрібні і реформи, і значне збільшення фінансування не лише на заробітні плати. Це фінансування не може бути виключно конкурсним, — необхідно фінансувати нове обладнання та наукову інфраструктуру, створення прийнятних умов роботи для науковців, доступ до нової літератури та участь у конференціях.

Досягнення за роки незалежності — розвиток інтеграції української науки у світову, вихід за рамки провінційної науки часів СРСР для багатьох учених, численні відкриття та винаходи. Створено Національну раду з питань розвитку науки та технологій і Національний фонд досліджень, проведено конкурси грантового фінансування проєктів. Українська наука є і має розвиватися.

Пропонуємо вам невеличкий тест про розвиток української науки протягом 30 років.

11 питань про шляхи і реалії української науки
Авторські тести

11 питань про шляхи і реалії української науки

Наступне питання

11 питань про шляхи і реалії української науки

0/11
Наступний тест