Реформа фіскальної служби. Місія здійсненна

26 сiчня, 2018, 17:06 Роздрукувати Bипуск № 3, 27 сiчня-2 лютого 2018р.
Відправити
Відправити

ДФС - це майданчик, де постійно відбуваються контакти держави, бізнесу та громадян.

Ефективна робота Державної фіскальної служби (ДФС) є однією з ключових умов економічного зростання країни. Вона гарантує повноцінне наповнення бюджету, виконання державою своїх функцій і фінансування необхідних реформ.

У розвинених країнах розуміють: податки - це ключова складова бюджету країни, а сплата податків - це завжди питання взаємодії між платниками та державою. Корумпована податкова служба не стимулює платників виконувати свій обов'язок перед державою, і навпаки.

При цьому сьогодні в Україні 62% скарг бізнесу стосуються, власне, роботи податкової, частка тіньової економіки становить 30–55%, а за опитуванням Європейської бізнес-асоціації, проблеми в системі оподаткування залишаються однією з основних перепон роботи бізнесу.

Важливо розуміти, що ДФС - це майданчик, де постійно відбуваються контакти держави, бізнесу та громадян і формується імідж держави. Без змін у ДФС не буде повноцінної довіри до влади, здійснюваних реформ і політик, і ці зміни не можна відкладати.

У 2017 р. Міністерство фінансів спільно з Державною фіскальною службою розпочало проект з комплексної реформи ДФС. Серед завдань: оптимізувати робочі процеси, підвищити ефективність адміністрування податків, поліпшити якість послуг. Головна мета - зменшити рівень корупції та перетворити ДФС на сервісну службу, яка матиме довіру платників податків.

Що було зроблено за минулий рік?

Консолідація зусиль Мінфіну, ДФС і міжнародних партнерів України

Мінфін, ДФС і міжнародні партнери України спільно розробили проект з реформи ДФС. Тривалий час не було єдиного бачення стратегії реформування ДФС, але тепер ми його досягли і вже разом у рамках проекту з реформи впроваджуємо визначені ініціативи. Більш того, міжнародні партнери підтримують нас і допомагають, надаючи консультації та фінансування. Ми маємо підтримку на всіх рівнях.

Створення Міжнародної ради: підтримка та оцінка наших міжнародних партнерів

У червні 2017 була створена Міжнародна рада з представників ЄС, Німеччини, Канади, США, а також ЄБРР і МВФ. Рада моніторить перебіг реформи, визначає пріоритети, координує робочі групи та надає експертну підтримку. Це дає змогу об'єктивно оцінювати перебіг перетворень у ДФС, посилює увагу та довіру до змін, адже вони базуються на світових практиках і відбуваються під контролем незалежних експертів.

Автоматичне відшкодування ПДВ

Мінфін запустив реєстр автоматичного відшкодування ПДВ і взяв на себе забезпечення прозорості цього реєстру. Цей революційний крок - один із перших на шляху до контролю за використанням ДФС своїх баз даних. Якщо раніше доступ до інформації про відшкодування ПДВ був лише у ДФС, і ніхто не міг відслідковувати можливі маніпуляції, то тепер ДФС тільки вносить дані, а Держказначейство автоматично відшкодовує ПДВ. Таким чином, реєстр обмежив можливості для корупції у відшкодуванні ПДВ.

Створення дорожньої карти реформи ДФС

Ми визначили чотири основні напрями змін у короткостроковій перспективі. Це - сервіси, податкові перевірки, робота з боргом і персоналом.

Сервіси мають бути доступними та якісними. Це означає переведення більшості адміністративних послуг в онлайн, ефективну роботу call-центрів і розвиток власної IT-системи.

Для податкових перевірок пріоритетом є вдосконалення моделі податкових ризиків, яка використовується для визначення платників і питань для перевірки. Що стосується перевірок, то тут завдання автоматизації теж є ключовим. Так, камеральні перевірки мають бути повністю автоматизовані. Крім того, ДФС буде проводити роботу для поступового переходу на електронні документальні перевірки. Такі кроки підвищать ефективність та об'єктивність її висновків, зменшать безпосередні контакти платників із працівниками ДФС, що має обмежити корупційні ризики.

У роботі з податковим боргом розробляється і впроваджується система пріоритизації боржників: основні зусилля ДФС буде спрямовано на боржників із високою ймовірністю стягнення боргу (враховуючи розмір боргу та фінансовий стан боржника).

Робота з персоналом має бути спрямована на залучення нових кадрів, вмотивованих на втілення змін, на впровадження системи зі збільшення мотивації персоналу, на більш ефективний розподіл навантаження і функцій між працівниками.

Розроблено алгоритм автоматизації камеральних перевірок

Наразі всі камеральні перевірки виконуються ДФС вручну. Це забирає багато часу й людських ресурсів, при тому, що більшість із цих процесів можуть бути автоматизовані. Тому ми розробили алгоритм автоматизації камеральних перевірок: створили уніфіковану методологію, за якою можна буде в автоматичному режимі обробляти звітність і декларації. Це значно прискорить процеси перевірок.

За результатами тестування такого автоматизованого алгоритму перевірка однієї декларації може займати до п'яти хвилин, тоді як зараз у середньому інспектор витрачає близько 40 хвилин.

Плани на 2018 р.

Реформа будь-якої інституції передбачає дві складові: зміну філософії - залучення до роботи людей із сучасними підходами та високими етичними стандартами, і зміну процесів - у старій системі нові люди швидко втратять мотивацію.

Та якщо зміна філософії та оновлення кадрів - це тривалий процес, то операційним удосконаленням роботи ДФС потрібно займатися вже зараз. Це стосується усіх бізнес-процесів - перевірок, сервісів, роботи з боргом.

Запровадження онлайн-сервісів, автоматизація камеральних перевірок, управління податковими ризиками, модернізація IT-інфраструктури - це ті зміни, які незабаром мають зробити ДФС якісною сервісною організацією, зручною та доступною для платників податків. Як саме?

Запровадження онлайн-сервісів

Нині майже 60% контактів із ДФС здійснюється офлайн через центри обслуговування платників (ЦОПи), а десять основних адміністративних послуг, які надаються ДФС, становлять 90% завантаженості ЦОПів. Усі ці десять послуг буде переведено в онлайн-режим протягом наступного року. Для порівняння, в розвинених країнах у середньому 60% контактів з ДФС здійснюється онлайн - це показник, до якого ми прямуємо.

Автоматизація камеральних перевірок

Ми запровадимо розроблений алгоритм автоматизації камеральних перевірок у роботу ДФС у всіх регіонах. Із автоматизацією перевірок частина персоналу вивільниться для більш завантажених напрямків роботи, таких, як робота з податковим боргом та аудит. Також автоматизація значно зменшить ручне втручання в процес перевірок, а отже, й корупційні ризики.

Управління податковими ризиками

Модель аналізу податкових ризиків - це інструмент, який використовується ДФС для вибору податкових справ для перевірок. Наразі ця модель має цілий ряд недоліків та обмежень, які ми плануємо виправити.

Зокрема, нова модель ризиків буде використовуватися в усіх видах перевірок, враховуватиме галузеві показники та ризики, результати попередніх аудитів.

Для розробки та постійного вдосконалення моделі ризиків буде створений єдиний Центр оцінки податкових ризиків, який здійснюватиме попередній аналіз податкової інформації та відбір справ для перевірок.

Створення Офісу реформ при ДФС

Старі системи не змінюють себе самі, тому залучення нових людей є важливим для успіху реформи ДФС. Створення проектних офісів виявилося дієвим на рівні як Кабінету міністрів, так і окремих міністерств. Такі офіси роблять державні структури більш гнучкими, адже дають можливість ефективніше залучати потрібних фахівців, знаходити фінансування та експертну підтримку.

Підсилення внутрішньої IT-функції ДФС

На сьогодні основну роботу по IT у ДФС віддано на аутсорсинг, сильна внутрішня команда у службі відсутня. Це уповільнює впровадження онлайн-послуг і не дозволяє мати комплексну стратегію розвитку IT у ДФС. Розвиток внутрішньої IT-функції дасть змогу забезпечити надійність і розвивати IT-системи, гнучко та швидко реагувати на потреби користувачів послуг, а також залучити фінансування міжнародних партнерів України.

Зі скасуванням актів Кабміну, спрямованих на інституційну реформу Державної фіскальної служби, зокрема, реорганізацію структури, залучення нових людей та остаточну ліквідацію податкової міліції, зміна операційних процесів є важливим, але недостатнім кроком для комплексної реформи служби. Мінфін виступає за комплексне бачення реформи і комплексну зміну її роботи. Скасування зазначених актів - це скасування стратегії подальших кроків і дій. Неможливо щось змінювати, не маючи конкретного завдання та стратегічного бачення того, до чого мають привести ці зміни.

Для того, щоб вищезазначені плани на цей рік реалізувалися, а подальша реформа ДФС таки відбулася, Мінфін повторно вноситиме на розгляд уряду скасовані акти Кабміну, які стосуються реформи ДФС, з усіма доопрацюваннями та рекомендаціями партнерів.

Реформа ДФС залишається однією з ключових для розвитку української економіки. Події останніх років чітко показали, що українці прагнуть якісно нових відносин між суспільством та урядом, які мають базуватися на взаємній повазі та довірі. Нова ДФС - це основа довіри між бізнесом і державою. Тільки така довіра сприятиме добровільній сплаті податків, своєчасному та повноцінному наповненню бюджету, а отже, й фінансуванню всіх потрібних реформ. Для цього ДФС доведеться пройти довгий шлях, фактично повністю змінити філософію своєї роботи: перетворитися з репресивного органу тиску на якісну сервісну організацію.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК