Облігації місцевого рівня — шанс для оновлення інфраструктури

13 вересня, 2019, 16:48 Роздрукувати Bипуск № 34, 14 вересня-20 вересня 2019р.
Відправити
Відправити

Це ринок боргових цінних паперів (облігацій).

Облігації місцевого рівня —  шанс для оновлення інфраструктури
© chopak.info

Уявіть собі картину: невеличкий районний центр на Івано-Франківщині. Стрімка мальовнича річка, яка тече через територію місцевої об'єднаної територіальної громади (ОТГ), геть відрізає її жителів від найкоротшого шляху до обласного центру. І щоб дістатися лікарні і основних транспортних магістралей, їм треба давати крюк у 20 км.

Майже такий самий крюк доводиться робити і прилеглій до неї іншій об'єднаній громаді та кільком переробним підприємствам, розташованим навколо. Побудова зручної переправи або мосту через річку заощадила б їм усім час і гроші. Більш того, капітальні вкладення в будівництво нової дороги через ці трохи занедбані населені пункти принципово вплинули б на розвиток усього регіону. Зручні комунікації збільшили б надходження до місцевих бюджетів за рахунок туристичного та акцизного зборів, плати за землю і нерухомість, яка може з часом з'явитися завдяки зручнішому сполученню, відкрилися б додаткові робочі місця зі збільшенням податку на доходи. Добробут жителів мав би відчутно зрости. Що заважає це зробити вже сьогодні? Чому ці громади разом із місцевими бізнесменами та заможними громадянами роками не можуть вирішити цю проблему, об'єднавшись заради корисної та практичної мети?

Відповідь доволі банальна - нестача децентралізованих джерел фінансування за відсутності належних інструментів для їх акумулювання на місцях і залучення інвестицій ззовні.

Дехто наполягатиме, мовляв, в ОТГ цілком достатньо можливостей накопичити кошти на капітальні вкладення в спеціальному фонді місцевого бюджету, а за необхідності нехай залучають кошти через випуски облігацій місцевої позики.

Так, але тоді накопичувати кошти доведеться впродовж багатьох років, і далеко не факт, що ці гроші не будуть витрачені на інші поточні невідкладні потреби. При цьому джерела надходжень (статті доходів місцевого бюджету) майже не зростуть завдяки вже реалізованим проєктам, а навпаки, можуть навіть скоротитися внаслідок подальшого занепаду територій. Крім того, сьогодні не існує механізму, за яким кілька ОТГ можуть об'єднати свої зусилля та кошти заради спільної мети.

Звісно, інвестори та банки не поспішають позичати ОТГ кошти на будівництво інфраструктури. Потенційні інвестори в облігації місцевих позик зовсім не впевнені в тому, що ОТГ будуть у змозі погашати борги через видатки спеціального фонду. Немає впевненості у тому, що у цьому фонді вистачить коштів для розрахунків і навіть що вони будуть там заплановані. Усі ще пам'ятають сумнозвісні дефолти за муніципальними облігаціями. Також цілком імовірні нецільове (корупційне) використання залучених коштів і перетворення розпочатого незавершеного будівництва на довгобуд через неналежне планування робіт підрядником чи дефіцит фінансування… Це дуже прикро, але навіть місцеві підприємства та бізнес, які конче потребують цієї інфраструктури, не мають можливості допомогти рідній громаді через участь у фінансуванні на поворотній основі.

Рішення, звісно, є, але воно ховається у сфері, яка не дуже розвинена в Україні, - це ринок боргових цінних паперів (облігацій).

Одним із різновидів цінних паперів, яких, на жаль, досі немає в Україні, є так звані інфраструктурні облігації (Infrastructure Bonds ) - облігації, кошти від розміщення яких мають цільове призначення: фінансування будівництва (модернізації) об'єкта інфраструктури або окремих етапів реалізації інфраструктурного проєкту. Такі облігації можна поділити на кілька видів.

Перший вид - це проєктні облігації, або корпоративні облігації, емітовані спеціально створеною проєктною компанією для залучення фінансування будівництва окремого інфраструктурного проєкту в рамках концесійної угоди про приватно-державне партнерство між бізнесом та органами влади.

Другий вид - це облігації банків (корпорацій) розвитку, що спеціалізуються на фінансуванні будівництва інфраструктури і кредитуванні національної індустрії. В Україні давно йдеться про такі, але до рішення ще не дійшло.

І, нарешті, третій вид - це інфраструктурні облігації муніципалітетів, або цільові облігації, емітовані суб'єктами публічного права (муніципалітетами) чи спеціально створеними ними юридичними особами (фондами) для залучення фінансування будівництва чи реконструкції певного інфраструктурного об'єкта.

За джерелами розрахунків інфраструктурні облігації муніципалітетів поділяються на такі види:

- дохідні облігації (Revenue Bonds), за якими джерелом розрахунків виступають надходження від експлуатації створеного (модернізованого) інфраструктурного об'єкта;

- облігації із загальним зобов'язанням (General Obligation Bonds), за якими джерелом розрахунків виступають певні надходження до місцевого бюджету.

Випуски інфраструктурних облігацій муніципалітетів іноді додатково забезпечуються державними гарантіями, гарантіями банків (корпорацій) розвитку, заставою прав на об'єкт (інфраструктурна іпотека) або страховим полісом.

За технічної допомоги Українсько-Швейцарського проєкту DESPRO, на прохання комітету Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності група експертів дослідила практичні аспекти використання таких цінних паперів та визначила їх головні ознаки.

Перша - специфічні джерела для розрахунків: майбутні надходження до місцевого бюджету (податки, збори) або відступлені права на отримання платежів від експлуатації об'єкта.

Друга - тривалий термін обігу облігацій, термін будівництва (модернізації) та окупності проєкту після введення його в експлуатацію.

Третя - специфічні інвестори, як правило, це пенсійні фонди, страхові компанії, банки розвитку, пайові інвестиційні фонди відкритого типу та інші, більшість з яких мають законодавчі обмеження щодо ризиків і встановлений регуляторами перелік дозволених інвестиційних активів. Але місцевий бізнес також охоче інвестує в такі облігації, отримуючи неабиякі переваги від покращення інфраструктури - нових доріг, мереж і шляхопроводів.

Четверта - законодавством передбачаються дуже суттєві преференції та податкові пільги для інвесторів, що робить ці облігації дуже цікавими для комерційного інвестування.

Міжнародний досвід застосування таких облігацій було покладено в основу законопроєкту "Про облігації фондів місцевого розвитку" (№9023 від 27 серпня 2018 р.). Саме ці облігації фондів місцевого розвитку можуть стати доступним і зручним інструментом залучення коштів для реалізації місцевих проєктів. Можна буде реалізовувати проєкти, наприклад будівництва доріг, за участі кількох ОТГ на основі спільного договору про співробітництво територіальних громад.

Скептики зауважуватимуть, мовляв, підготовка облігаційних випусків потребує професійних фахівців, яких бракує в районних центрах і навіть у деяких обласних. Організація фінансування капітального будівництва та реконструкції також потребує досвідченого персоналу й управлінців. Це цілком справедливе зауваження. Тому законопроєктом передбачено залучення до всіх процесів (аутсорсинг) фахівців із банків і фінансових компаній, що спеціалізуються на ринку цінних паперів. При цьому завдяки розподілу повноважень щодо контролю виконаних робіт, їх оплати та розрахунків із власниками облігацій повністю виключається корупційна складова, у тому числі в частині нецільового використання коштів.

Перевагою облігацій фондів місцевого розвитку є те, що розрахунки з інвесторами фактично не залежать від термінів будівництва та строку здачі в експлуатацію об'єкта інфраструктури (див. табл.). Для цього перед створенням фонду місцева рада визначає, які місцеві збори (туристичні, паркувальні тощо) або податки стануть майбутніми джерелами розрахунків з інвесторами. Після випуску облігацій і упродовж усього терміну їх обігу до погашення, за дорученням розпорядника коштів, органи Державного казначейства повинні періодично перераховувати визначені певні доходи загального та спеціального фондів місцевого бюджету (в розмірі фактичного надходження) на спеціальний рахунок-ескроу, з якого здійснюватимуться розрахунки з інвесторами в порядку обслуговування та погашення облігацій під контролем цільового використання коштів з боку банку агента-ескроу. Більш того, усі грошові розрахунки проводитимуться з особливих рахунків - окремо для фінансування робіт і окремо для розрахунків з інвесторами, що забезпечить безпеку інвестицій та убезпечить кошти завдяки залученню за комісійну винагороду регульованих спеціалізованих професійних фінансових посередників.

Фінансові аналітики часто-густо нарікають на сьогоднішню дуже високу вартість позикових коштів, яка зводить нанівець ефективність проєктів. Але треба також враховувати й те, що для інвесторів в особі місцевого бізнесу та заможних громадян слід додати до їх вигоди й переваги, що будуть отримані від створення життєво необхідної інфраструктури. Наприклад, у випадку із згаданою вище ОТГ в Івано-Франківській області інвесторами погодяться стати переробні підприємства та місцеві бізнесмени навіть за низьку дохідність облігацій.

У разі прийняття законопроєкту "Про облігації фондів місцевого розвитку" слід очікувати значного збільшення фінансування будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури (доріг, очисних споруд, систем водо- і теплопостачання тощо). Територіальні громади отримають стимул для об'єднання, а ринок боргового капіталу - імпульс для розвитку.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК