Перейти до списку авторів
Фото Віталій Пашков Віталій Пашков доктор юридичних наук, професор, завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров'я НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, адвокат