Школяреві — атестат здоров’я

17 серпня, 2012, 14:13 Роздрукувати Bипуск № 28, 17 серпня-22 серпня 2012р.
Відправити
Відправити

У реальному довкіллі, в якому живе людина, а особливо в технополісах, вона не може бути здоровою, якщо не приділятиме уваги екологічній безпеці свого здоров’я.

Днями ЗМІ облетіла невтішна інформація: Україна посіла 99-те місце серед 145 країн у рейтингу здоров’я населення. (Рейтинг підготувало відоме інформаційне агентство Bloomberg.) Позиції України в цьому рейтингу лише трохи кращі у порівнянні з Мозамбіком, Чадом і Конго. За найголовніші критерії було взято: тривалість життя, дитяча захворюваність і смертність, поширення шкідливих звичок, екологічна ситуація.

На 1 січня 2012 року чисельність населення України становила 45,6 млн. За даними Держкомстату, на цей період рівень народжуваності в країні становив 11 на 1000 населення, а рівень смертності досягнув 14,5. Для порівняння: у країнах ЄС показник смертності - 6,3 (на 1000). За показником смертності населення Україна випередила не лише країни ЄС, а практично всі країни колишнього СРСР.

Наша країна посідає 150-те місце серед 193 країн світу за показником середньої тривалості життя. Прогнозована тривалість життя в Україні становить 69 років, у ЄС - 74. Очікувана середня тривалість здорового життя в нас 59,2 року, в країнах ЄС - 67.

Кожен десятий українець не доживає до 35 років, а кожен четвертий - до 60. Як стверджує голова комітету ВР з питань охорони здоров’я Т.Бахтєєва, «смертність чоловіків працездатного віку перевищує аналогічний показник навіть у країнах, де національний продукт у 4,6 разу нижчий, ніж у нашій країні».

До цих сумних цифр мусимо додати, що смертність української молоді втричі перевищує відповідний показник у європейських країнах, а, зокрема, смертність від алкоголю - в 16 разів! До речі, не кращі показники зі смертністю молоді і в Росії. За інформацією ЗМІ, торік у РФ створено спеціальну структуру, яка вивчає причини високого рівня смертності серед молоді.

Далі ми подаємо своє бачення причин такого становища зі здоров’ям дітей і молоді та окреслюємо конкретні кроки, які, на наш погляд, необхідно зробити для поліпшення ситуації.

«Природа хвора людиною». А людина?

Невтішна ситуація зі здоров’ям людей в Україні, особливо дітей і молоді, істотно погіршилася після екологічної катастрофи 1986 року. Тож які основні негативні впливи довкілля на наше здоров’я?

Це - забруднені повітря, вода, земля, харчові продукти (барвники, стабілізатори, ароматизатори тощо роблять їх шкідливими для здоров’я), техногенні електромагнітні поля (комп’ютери, стільниковий зв’язок, Інтернет тощо), різні інформаційні поля довкілля людини.

Крім того, останнім часом з’явилися підстави говорити про вплив Інтернету на здоров’я людини (маємо на увазі негативний вплив Інтернету на соціально-психологічну атмосферу суспільства, свідомість людини). Безперечно, для розвитку інформаційного, професійного простору людини Інтернет є позитивним явищем, але для розвитку духовності, культури, екології свідомості людини це досягнення цивілізації таїть небезпеку.

Річ у тому, що від народження мозок людини відповідає, власне, за все, що пов’язано з її життям і, зокрема, розвитком її духовності та свідомості. Згідно з даними науки, працює лише близько 7% мозку людини, а що ж решта? Якою є роль мозку? Природа дала нам мозок для того, щоб упродовж життя ми розвивали свої інтелектуальні здібності, що, у свою чергу, вестиме до постійного розвитку й розширення наших вроджених нахилів на так званому польовому, інформаційному, а не лише фізичному рівні. Ще на початку ХХ століття В.Вернадський підкреслював, що «людина - квантова система - це фізичне тіло і польова структура», і лише в нерозривній єдності цих двох начал людина існує як складна біоенергоінформаційна система, для якої характерна наявність біопольових структур, як-от: підсвідомість, свідомість і надсвідомість. А яка ж роль кожної з них у житті людини, від чого вони залежать, а головне, які негативні впливи на них мають сучасні інформаційні технології, зокрема й Інтернет, - усі ці питання на сьогодні практично не вивчені.

У реальному довкіллі, в якому живе людина, а особливо в технополісах, вона не може бути здоровою, якщо не приділятиме уваги екологічній безпеці свого здоров’я.

На жаль, те, що людина намагалася бути підкорювачем природи, а не жити в гармонії з нею, і привело нас до того, що сьогодні «природа хвора людиною». У ХХІ столітті повинен відбутися злам у суспільній свідомості в бік формування нового екологічного мислення. Це має бути століття нової ери розвитку цивілізації.

На часі - екологічно-профілактична медицина

Для того, щоб захистити людину від негативних впливів на її здоров’я екологічних чинників, необхідно, з одного боку, мати прості й інформативні методики тестування впливу таких чинників, а з іншого - доступні та максимально ефективні методики так званої екологічної реабілітації, або ендоекологічної профілактики. Найскладніше те, що всі належні заходи необхідно здійснювати контрольовано, постійно, щоденно.

На жаль, за нинішньої системи медицини реалізувати це неможливо. Бо головне завдання медицини - допомогти людині, коли вона вже має конкретне захворювання, яке проявляється на фізичному рівні. На запобіжній стадії медицина поки що не може масово забезпечити методику для виявлення насамперед тих екологічних впливів довкілля, що негативно позначаються на функціональному стані здоров’я людини. Не в змозі це зробити й сімейна медицина. Бо сьогодні на базі наявної структури закладів охорони здоров’я впровадити профілактичну медицину практично неможливо.

Фахівці Українського інституту екології людини, який уже понад 20 років займається екологічними проблемами здоров’я дітей в умовах так званого організованого дитинства (дитячі садки, школи), разом з освітянами та медиками розробили прості й надійні, інформативні й доступні методики визначення функціонального здоров’я дітей, отримання атестата здоров’я (або екологічного паспорта здоров’я).

Впровадження постійного моніторингу здоров’я дітей у системі освіти, на нашу думку, може бути основою впровадження профілактичної медицини через систему освіти в країні.

Саме для організму дитини, який активно формується і розвивається, вплив довкілля на його здоров’я є визначальним у порівнянні з уже сформованим організмом дорослої людини.

Крім довкілля, на здоров’я дитини істотно впливає соціальна екологія: склад сім’ї, життєві умови, звички батьків, соціальна гігієна тощо. Негативно позначається на здоров’ї дитини низька якість харчів, стреси. Все, що відбувається в суспільстві, прямо чи опосередковано впливає на здоров’я дітей. Можна стверджувати, що стан здоров’я дитини є об’єктивним, природним біологічним індикатором екологічного благополуччя суспільства.

Наука бути здоровими

Основна проблема визначення здоров’я дитини полягає в тому, що йдеться про визначення так званого функціонального здоров’я практично здорової дитини, коли в організмі ще немає явної патології (за винятком вроджених вад здоров’я), а вплив довкілля на забруднення внутрішнього середовища організму позначається передусім на функціональному стані основних органів і систем організму.

Екологічна діагностика стану здоров’я дитини повинна проводитися шляхом застосування нових методик. В основу такого моніторингу здоров’я дитини покладено метод акупунктурної біогальванодіагностики, розроблений професором В.Макацем. В його основі - вимірювання біогальванічного струму, який виникає при прикладанні двох різних металевих електродів (цинк-срібло) до репрезентативних біологічно активних точок організму і замиканні їх на вимірювальний прилад.

На основі даних гальванічного струму (всього 24 значення) визначається екологічний паспорт здоров’я: загальний рівень здоров’я, ступінь впливу екології середовища на рівень здоров’я, ступінь функціональної активності до фізіологічної норми 12 органів і систем організму (легені, кровоносна система, серце, тонкий і товстий кишківник, лімфатична система, підшлункова залоза, печінка, нирки, сечовий, жовчний міхур, шлунок), стан функціональної активності вегетативної нервової системи та щитоподібної залози. Така методика діагностики дозволяє визначити на дуже ранній стадії - до клінічних проявів - вплив різних чинників довкілля на організм дитини, що через певний час може призвести до появи захворювання.

Багаторічний досвід нашого інституту підтверджує: лише через постійний моніторинг здоров’я дітей та прості методики ендоекологічної профілактики можна зберегти здоров’я підростаючого покоління. Йдеться насамперед про вживання якісної питної води та низки природних продуктів рослинного походження для детоксикації дитячого організму, зміцнення його захисних функцій.

Насамкінець зазначимо, що така система моніторингу здоров’я та постійної профілактики вже понад десять років працює в багатьох дошкільних закладах і школах Київської області, в екологічно-забруднених зонах (наслідки Чорнобильської катастрофи). Сьогодні показник здоров’я дітей стійко тримається на цифрі 50-60%, а то й вище, тоді як у середньому відносно здорових серед дітей дошкільного та шкільного віку в Україні в 2-2,5 разу менше.

Досвід роботи Інституту екології людини з освітянами підтримало МОНМС України і рекомендувало для впровадження в усіх регіонах країни як один з простих та ефективних методів екологічної безпеки здоров’я дітей. По суті, ця методика може слугувати основою для впровадження профілактичної системи збереження здоров’я, принаймні для дітей і молоді.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК