Цифрова школа

14 червня, 2019, 15:39 Роздрукувати Bипуск № 22-23, 15 червня-21 червня 2019р.
Відправити
Відправити

Концепція національного освітнього проекту.

Діджиталізація освіти сьогодні є головним трендом розвитку освітніх систем майже в усіх країнах світу й охоплює всі рівні - від початкової освіти до магістрів та докторів наук.

Наша країна теж перебуває в загальному тренді: створюються електронні підручники, у класах з'являться інтерактивні дошки, у школах впроваджується електронний документообіг, підключення Інтернету тощо. Проте практично не змінюються сама сутність, процес і умови навчання. Тобто маємо ситуацію, коли традиційна школа впроваджує використання цифрових інструментів у свою практику, але суть самої школи принципово не змінюється.

За кордоном, у багатьох країнах, ситуація трохи краща, що обумовлено значно вищим рівнем діджиталізації. Наприклад, у Швеції з 5-го класу держава наділяє всіх учнів ноутбуками, всі предмети оцифровані та є в електронному вигляді. Проте традиція школи (графік відвідування занять, система контролю успішності, система переведення на навчання на наступний рік і т. ін.) залишається незмінною. Так само, але з меншою кількістю ноутбуків та інших гаджетів, відбувається діджиталізація освіти в інших європейських країнах. В Україні, зрозуміло, цей процес поки що значно відстає від передових світових освітніх практик.

Але, що важливіше, не тільки в Україні, а, практично, всюди ми бачимо низку обставин, які свідчать про вузькуватий підхід до розуміння перспектив і можливостей діджиталізації освіти. Крім того, слід узяти до уваги такі істотні проблеми початкової та середньої школи, яких сьогодні не вирішує традиційна система багатьох країн світу, зокрема й нашої країни: стримування та усереднення інтелектуального розвитку найбільш обдарованих дітей, потужна бюрократична стіна, яка не дозволяє їм "перескакувати" через класи, завершувати навчання значно раніше і вступати до університетів у віці 12–14 років, що, наприклад, сьогодні можливо у США та Китаї. А це прямо впливає на конкурентоспроможність молодої людини на інтелектомістких ринках праці. Деякі компанії, які сьогодні працюють на ринках експоненційних технологій, до претендентів на посади висувають умови: досвід роботи, одна або навіть дві вищі освіти, англійська C1 та вік до 25 років!

Крім того, є велика суспільна проблема, коли найбільш обдарованих дітей, котрих часто вважають "білими воронами" в їхніх класах, "ботанів", принижують однолітки звичайного інтелектуального рівня. І це далеко не всі проблеми, з якими має справу інтелектуально обдарована дитина в середній школі, навіть якщо ця школа впроваджує електронні підручники та журнали класного керівника.

Але сучасні цифрові можливості значно багатогранніші й масштабніші. Рівень сучасних інформаційних технологій дозволяє легко вирішити всі ці проблеми цілком і одночасно. І я хочу показати цей шлях. Ідеться про створення принципово нової загальнонаціональної державної Цифрової школи. Школи, яка досі не має у світі аналогів, завдяки чому Україна може стати світовим лідером із діджиталізації освіти.

У чому полягає суть проекту "Цифрова школа"? Ідеться про створення державної єдиної цифрової школи, в якій може проходити навчання будь-яка дитина, котра перебуває в будь-якій частині світу. Школа видає державний атестат про повну середню загальну освіту.

Ключові характеристики проекту: простота, дешевизна, легкість і швидкість реалізації.

Цифрова школа - це багатофункціональний освітній інформаційний цифровий сервіс, у якому учень може проходити навчання в режимі віддаленого доступу.

Дитина має можливість вступити до школи в будь-який клас, пройшовши відповідне електронне тестування.

Як і у звичайній школі, базовий період навчання розрахований на 12 років, з 1 по 12 клас. Дитина вступає до першого класу, проходить навчання, складає в установлені терміни випускні іспити з кожному предмета у вигляді тестів, після чого переходить до другого класу і так далі. Екзамени з першого класу.

Але, на відміну від звичайної школи, дитина може вступити до цифрової школи в будь-якому віці й закінчити її в будь-якому віці за будь-який період часу (1-12 років), склавши відповідні тести за кожен клас (обсяг освоєних кредитів). Якщо з якогось предмета екзамен (тест) вчасно не складений, дитині дається ще дві спроби впродовж трьох місяців (червень-серпень). Якщо учень не складає тест і після цього, то він відраховується з цифрової школи й переводиться до звичайної. Кожен учень має право будь-який тест скласти достроково. Теоретично, всі тести за 12 років він може скласти за один рік і отримати атестат. У кожному класі є мінімально необхідний для закінчення навчання в цьому класі перелік (обсяг) уроків (дисциплін, кредитів). Але кожен учень має право вибору предметів з наступних класів і їх дострокової здачі. Обсяг навчального матеріалу в кожному класі поділяється на два блоки:

Блок обов'язкових предметів, тобто тих, що визначені державою як обов'язкові.

Блок предметів на вибір, із яких учень спільно зі своїми батьками може вибирати ті, які він та його батьки вважають найважливішими для професійного майбутнього дитини.

Процес тестування. Складання іспитів (тестування) проходить повністю в електронному режимі з моментальним оголошенням результату. Об'єктивність (чесність) складання тесту мають забезпечити чотири ключові складові:

Режим доступу до складання за сітківкою очей або відбитком пальця дитини.

Якість самого тесту.

Стандарт обладнання приміщення (кімнати), в якому проходить складання тесту (для відео й аудіофіксації тестування).

Відеозйомка приміщення, в якому дитина проходить тестування, і навчального місця в режимі реального часу. Якщо відеореєстратор фіксує присутність у приміщенні сторонніх предметів, осіб або голосів, то результати тесту анулюються, і він вважається не складеним. При повторному порушенні правил дитина відраховується з цифрової школи і переводиться до звичайної. Те ж саме стосується сторонньої інформації на екрані монітора під час проходження тесту.

Оцінки кожного іспиту вносяться до електронної відомості.

Процес навчання. Дитина за скануванням відбитка пальця або ока входить в свій віртуальний клас (робочий кабінет), обирає необхідний урок і проходить його у вигляді віртуальної лекції, лабораторії, фільму, презентації тощо.

У перспективі, з кожного предмета необхідно створити набір уроків у режимі віртуальної реальності, які розвивають уяву, що особливо важливо для молодших класів. Наприклад, уроки природознавства проходять безпосередньо в лісі, в полі, біля моря і т.ін., урок історії Стародавнього Риму проходить у Римі відповідної епохи, урок фізики - у віртуальній лабораторії, біології - в парку юрського періоду тощо. Учень при цьому присутній на уроці в образі вченого, мандрівника, конкретного персонажа (Тараса Шевченка, Григорія Сковороди, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Колумба, Дарвіна, Галілея, Сократа, Цезаря, Наполеона і т. д.).

Не забуваймо слова Ейнштейна: "Справжня ознака інтелекту - не знання, а уява".

Також із кожному предмета є цифрова бібліотека з інтерактивними підручниками.

Кожен урок закінчується тестуванням. Тест - інформація виключно для дитини та її батьків для самоконтролю успішності. І діти, і їхні батьки мають постійний доступ до системи контролю якості навчання.

Так само може бути створений образ класного керівника (наставника, професора) у вигляді улюбленого персонажа дитини (наприклад, професор Альбус Дамблдор з "Гаррі Поттера", Гендальф із "Володаря перснів" або Дарт Вейдер із "Зоряних воєн"), який щодня нагадуватиме учневі про графік занять, пропущений урок, поганий результат тесту та ін. Зважаючи на можливості сучасної техніки, такий образ може бути присутнім у кімнаті дитини у вигляді голографічного об'єкта.

Крім того, можна зробити, щоб результати успішності автоматично відображалися на смартфонах батьків. Наприклад, після складання тесту з фізики на найвищий бал на екрані маминого смартфона з'являється Ейнштейн і каже, що її дитина - сьогодні просто геній.

Важливим елементом цифрової школи є змагальний аспект, який реалізується шляхом добровільної участі учня у всіляких шкільних олімпіадах, що також проходять у цифровому режимі.

Для розвитку навичок командної роботи з ряду обов'язкових предметів формується пакет завдань, які потребують роботи колективу за умови, що кожен його член працює в режимі віддаленого доступу. При цьому групи формуються випадковим чином на основі машинного вибору.

З кожного предмета в кожному класі має бути закріплений учитель-консультант. Один день на тиждень виділяється на консультації з реальними викладачами, які можуть проходити в режимі відеоконференції, по Скайпу, Вайберу та ін. Консультантами можуть бути вчителі звичайних шкіл, викладачі університетів.

Важливим елементом також є кураторство, коли на перший рік навчання за кожним новим учнем на основі машинного вибору закріплюється куратор-старшокласник, який допомагає йому орієнтуватися в процедурі та графіку навчання й тестування, цифровій бібліотеці, інших цифрових сервісах.

Витрати і технічні можливості. Вартість реалізації цього проекту - не вища за вартість будівництва однієї звичайної школи.

Оскільки для держави витрати на навчання в цифровій школі у сотні разів нижчі, ніж у звичайній, держава легко може подарувати кожній дитині, котра вступить до цифрової школи, персональний ноутбук, окуляри віртуальної реальності і відеокамеру для обладнання місця тестування.

Related video

"Цифрова школа" - проект, який створить армію юних геніїв для України та світу!

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК