Як платитимуть єдиний податок платники третьої групи з 1 квітня - роз'яснення ДПС

Поділитися
Як платитимуть єдиний податок платники третьої групи з 1 квітня - роз'яснення ДПС © depositphotos/AndreyPopov
Оподаткування спрощується у зв'язку з запровадженням воєнного стану.

Починаючи з квітня до припинення чи скасування військового, надзвичайного стану в Україні платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізособи – підприємці та юрособи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, обсяг доходу яких за календарний рік не перевищує 10 мільярдів гривень. Про це йдеться у роз'ясненні Державної податкової служби.

Зазначимо, що до таких осіб не застосовується обмеження кількості осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах.

Для суб'єктів господарювання, які планують реєструватися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2% доходу, зменшено перелік обмежень.

Хто не зможе бути (ФОП) ФОП 3 групи за ставкою 2%

Не можуть вибрати спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2% доходу:

1. Суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім поширення лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 л та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пери (без додавання спирту) та столових вин);
  видобуток, реалізацію з корисними копалинами.

2. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди та компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.

3. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку.

4. Фізичні та юридичні особи – нерезиденти.

Терміни подання заяви ФОП 3 групи за спрощеною системою

Форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 р. № 308.

Для новозареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання строк для подання заяви становить 10 днів з дня державної реєстрації. Такі суб'єкти господарювання можна вважати платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Для діючих суб'єктів господарювання, які скористаються правом перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою єдиного податку 2% доходу, змінено граничні терміни для подання заяви.

Такі підприємства з метою обрання спрощеної системи оподаткування зі ставкою 2% доходу можуть подати до контролюючого органу заяви.

Як подати заяву щодо ставки 2%

У спеціальному полі ставка у відсотках доходу рядка 5.1.1 Вибрана ставка єдиного податку під час переходу на спрощену систему оподаткування заяви вказується ставка у вигляді 2% єдиного податку.

Реєстрація підприємства платником єдиного податку зі ставкою 2% доходу здійснюється шляхом внесення до Реєстру платників єдиного податку. На офіційному вебпорталі ДПС за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua реалізовано можливість перевірки власності суб'єкта господарювання до платників єдиного податку зі ставкою 2% доходу.

Процентна ставка для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлюється у розмірі 2% доходу.

Що не платитимуть ФОП 3 групи на спрощеній системі

Платники єдиного податку зі ставкою у розмірі 2% доходу звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності за такими податками та зборами:

 1. податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених абзацами другим та третім підпунктом 133.1.1 та підпунктом 133.1.4 пункту 133.1 статті 133 Кодексу;
 2. податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), отримані внаслідок господарської діяльності платника єдиного податку (фізичної особи) та оподатковувані згідно з главою 1 розділу XIV Кодексу;
 3. ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;
 4. земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2 відсотки доходу для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування).

Крім того, згідно з підпунктом 69.14 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу платниками податків, у т. ч. платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2% доходу, тимчасово, на період з 1 березня 2022 року до 31 грудня, наступного за роком, у якому припинено або скасовано військове, надзвичайне становище, не нараховується та не сплачується плата за землю ( земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї)), розташовані на територіях, у яких ведуться (велися) бойові дії чи територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, і перебувають у власності чи користуванні, зокрема умовах оренди, фізичних чи юридичних, і навіть за земельні ділянки (земельні частки (паї)) ), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або мають фортифікаційні споруди.

Земельні ділянки визначаються не більше територій, у яких ведуться (велися) бойові дії чи тимчасово окуповані збройними формуваннями Російської Федерації, перелік яких затверджується КМУ.

Разом з цим відповідно до підпунктів 69.15 — 69.16 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу для платників податків, у т. ч. для платників єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2% доходу, передбачено звільнення від нарахування та урахування

 • загального мінімального податкового зобов'язання за земельні ділянки, розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких є фортифікаційні споруди, за 2022 та 2023 рік податкові (звітні) роки;
 • екологічного податку за об'єкти оподаткування, розташовані на територіях, у яких ведуться (велися) бойові дії чи територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ.

Список територій, у яких ведуться (велися) бойові дії чи тимчасово окуповані збройними формуваннями РФ, визначається КМУ.

ФОП 3 групи та ПДВ

Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ щодо операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Таким чином, застосування ставки податку у розмірі 2% доходу передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку (як у разі застосування ставки єдиного податку у розмірі 5% доходу).

Суб'єктам господарювання, які оберуть третю групу єдиного податку зі ставкою 2% доходу та на час переходу на спрощену систему оподаткування будуть перебувати у статусі платника ПДВ, реєстрація платника ПДВ не анулюється, а призупинена на період перебування такого суб'єкта господарювання на третій групі єдиного податку 2% прибутку.

При цьому такі платники податків позбавляються права на складання податкових накладних та розрахунків коригування за операціями, дата виникнення податкових зобов'язань за якими доводиться (припадала) на період перебування такого суб'єкта господарювання на третій групі єдиного податку зі ставкою 2% доходу.

Оскільки у суб'єкта господарювання на третій групі єдиного податку зі ставкою 2% доходу відсутні об'єкти оподаткування ПДВ та з урахуванням пунктів 9.5 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу та 49.2 розділу ІІ Кодексу такого суб'єкта господарювання немає зв'язку з нарахування, сплати звітності з податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Чого чекати після припинення війни

Після припинення або скасування військового, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи на день припинення або скасування військового, надзвичайного стану на території України використали особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування військового, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, та автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податків перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом.

Крім того, платники єдиного податку мають право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому було прийнято таке рішення, або втрачають право на використання таких особливостей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому перевищено передбачений Кодексом граничний обсяг доходу (10 млрд. гривень).

Раніше ми писали, як змінилася податкова система. Про це детально читайте у статті Юлії Самаєвої, редактора економіки DT.UA – "Податки воєнного часу".

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі