Проходження ЗНО-2018: обізнаний — отже, озброєний

06 квiтня, 2018, 18:06 Роздрукувати Bипуск № 13, 7 квiтня-13 квiтня 2018р.
Відправити
Відправити

Вступ до ВНЗ є чи не найважливішим етапом у житті кожного випускника.

Проходження ЗНО-2018: обізнаний — отже, озброєний
© testportal.gov.ua

Близько 280 тис. осіб зголосилися нинішнього року випробувати свої сили та пройти державну підсумкову атестацію, аби потрапити до омріяного ВНЗ.

Проте для того, щоб вступ майбутнього абітурієнта відбувся максимально успішно, крім безпосередньої підготовки до тесту, знадобиться і обізнаність у процедурних тонкощах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Перше, на що слід звернути увагу особі, котра виявила бажання пройти тестування у 2018 р., - документи, які мають бути надіслані їй за результатами успішної реєстрації від регіонального центру. Зокрема, це має бути сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень і реєстраційне повідомлення учасника ЗНО, що надсилаються особам, які проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за адресою навчального закладу, в якому вони навчаються, або за адресою, зазначеною під час реєстрації.

Якщо ж регламентна комісія прийме рішення про відмову в реєстрації, особі буде надіслано витяг із протоколу засідання регламентної комісії із зазначенням причини відмови. Зокрема, відмовлено в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні може бути на підставі:

- ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

- надання недостовірної інформації;

- подання реєстраційних документів особою, яка, відповідно до вимог законодавства, не має права на участь у зовнішньому оцінюванні;

- відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (особі, яка в період реєстрації не подавала реєстраційних документів);

- неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;

- неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку.

Особа, якій відмовлено в реєстрації, може оскаржити рішення регламентної комісії впродовж 14 календарних днів із дня завершення реєстрації.

Варто зазначити, що для окремої категорії осіб передбачено додатковий період реєстрації, який триватиме з 3 по 21 травня 2018 р. Право на реєстрацію в цей період матимуть учасники антитерористичної операції та особи, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень. Вони проходитимуть ЗНО під час додаткової сесії. Також пройти ЗНО під час додаткової сесії, за умови документального підтвердження причин, що перешкоджають взяти участь в основній сесії, мають право особи, які:

- у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;

- із релігійних переконань не можуть узяти участі в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні;

- обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, тестування з яких проводиться під час основної сесії в один і той самий день;

- вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;

- у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном.

Саме тестування буде проводитися в пунктах зовнішнього оцінювання, що створюються на базі закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти. Український центр не пізніше, ніж за три тижні до початку проведення основної сесії зовнішнього оцінювання, має поінформувати учасників ЗНО про місце та час його проходження.

Допуск учасників до пункту зовнішнього оцінювання розпочнеться за 45 хв. І припиниться за 10 хв. До початку тестування. При цьому учасник обов'язково повинен при собі мати сертифікат, документ, на підставі якого особу зареєстровано для участі у ЗНО (серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті) та запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні. Учасники, які запізняться на тестування, не будуть допущені до пункту зовнішнього оцінювання.

Проходитимуть зовнішнє оцінювання учасники у групах чисельністю до 15 осіб. Інформацію про розподіл за аудиторіями та робочими місцями можна буде дізнатися вже безпосередньо в пункті зовнішнього оцінювання.

Під час тестування кожному учаснику буде надано зошит із завданнями сертифікаційної роботи та бланк відповідей. Упродовж часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, категорично забороняється використовувати і мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання.

Учасникам дається право вийти з аудиторії до завершення роботи над завданнями сертифікаційної роботи за умови отримання перед цим дозволу старшого інструктора. Проте одночасний вихід кількох учасників з однієї аудиторії заборонений. Крім того, час, який учасник зовнішнього оцінювання проведе за межами аудиторії, не буде додаватися йому до часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи.

Порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що може позначитися на об'єктивності результату ЗНО, є предметом подання апеляційної заяви. Подання відповідної заяви здійснюється через уповноважену особу Українського центру в день проведення зовнішнього оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання до виходу особи з нього. Розгляд заяви щодо порушення процедури здійснюється регламентною комісією протягом 3 робочих днів, з урахуванням дня її надходження.

За результатами розгляду такої заяви регламентна комісія може прийняти одне з таких рішень:

- відмовити в задоволенні заяви у зв'язку з е підтвердженням факту порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання або у зв'язку з тим, що виявлене порушення не позначається на об'єктивності результату зовнішнього оцінювання. У такому разі особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії не пізніше, ніж через 5 робочих днів з дати отримання рішення, що оскаржується. Апеляційна комісія розглядає заяву протягом 10 робочих днів із дня її надходження;

- вважати виявлене порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання таким, що впливає на об'єктивність результату зовнішнього оцінювання. У такому разі регламентна комісія має подати до апеляційної комісії клопотання про анулювання результатів зовнішнього оцінювання та допустити особу до проходження зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії.

Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього оцінювання, яка визначається за:

1) рейтинговою шкалою 100–200 балів - для всіх учасників зовнішнього оцінювання, які подолали поріг "склав/не склав";

2) критеріальною шкалою 1–
12 балів - для учасників зовнішнього оцінювання з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які вибрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100–200 балів зазначатимуться в інформаційній картці, яка має бути розміщена на інформаційній сторінці учасника не пізніше наступного робочого дня після офіційного оголошення результатів останнього тестування.

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета або незгоди з рішенням щодо анулювання результату учасник протягом 5 календарних днів, з урахуванням дня офіційного оголошення результатів з певного навчального предмета (сесії), може подати до Українського центру апеляційну заяву щодо результатів ЗНО. Розгляд такої заяви здійснюється апеляційною комісією протягом 15 календарних днів, з урахуванням дня її надходження. За результатами розгляду може бути прийняте рішення про:

- відмову в задоволенні апеляційної заяви;

- задоволення апеляційної заяви.

Причинами відмови в задоволенні заяви щодо результатів ЗНО може бути відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп'ютерної обробки сертифікаційної роботи та її персоналізації, підтвердження об'єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, підтвердження рішення про анулювання результатів зовнішнього оцінювання. Повторне оскарження результатів зовнішнього оцінювання з одного й того самого навчального предмета не допускається за умови, якщо першу заяву було розглянуто по суті.

Якщо ж апеляційна комісія прийме рішення про задоволення апеляційної заяви, то в такому разі учаснику може бути або відновлено результат зовнішнього оцінювання, або збільшено чи зменшено кількість балів, отриманих під час тестування.

Отже, проходження зовнішнього незалежного оцінювання та вступ до ВНЗ є чи не найважливішим етапом у житті кожного випускника, під час якого визначається не лише його майбутня професія, а й уся подальша доля на багато років наперед. Тому раджу кожному майбутньому абітурієнту сумлінно й відповідально поставитися до кожного кроку проходження ЗНО. Нехай вам щастить, і не забувайте одну просту істину: вчителі тільки відчиняють двері, далі ви йдете самі.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК