Еще раз об «опосредованной свободе»

Поделиться
«ЗН» получило письмо от пресс-службы Конституционного суда Украины с просьбой опровергнуть разме...

«ЗН» получило письмо от пресс-службы Конституционного суда Украины с просьбой опровергнуть размещенную в статье нашого крымского корреспондента Валентины Самар «Как потерять Крым правовым путем», («ЗН», № 43 (722) недостоверную информацию, касающуюся решения КС от 18 сентября этого года по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно конституционности статьи 3 Закона «Об утверждении Конституции АРК». Мы публикуем это письмо полностью, и именно как письмо, а не как опровержение, поскольку считаем, что в статье В.Самар речь идет не о фактах, а об оценочных суждениях автора. Решения КС обязательны для исполнения, но никто не вправе запретить их обсуждение. Вместе с тем мы считаем, что мнение Конституционного суда, изложенное в письме ведомственной пресс-службы, несомненно, также имеет право на публичность. А поставленные в письме вопросы требуют ответа. Тем более что дискуссия по теме, затронутой в статье В.Самар, помимо нашей воли уже началась в других СМИ.

Головному редактору тижневика

«Дзеркало тижня»

МОСТОВОМУ В.П.

Шановний Володимире Павловичу!

Прес-служба Конституційного Суду України уважно слідкує за публікаціями у Вашому щотижневику, які стосуються діяльності Конституційного Суду України, і засвідчує, що у більшості публікацій на цю тему інформація висвітлюється повно та об’єктивно. Але трапляються і прикрі помилки.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» просимо Вас спростувати розміщену в статті Валентини Самар «Як втратити Крим правовим шляхом» («Дзеркало тижня», № 43 (722),15 листопада 2007 р.) недостовірну інформацію, яка полягає у наступному.

Автор статті наголошує на тому, що Рішення Конституційного Суду України від 18 вересня 2008 року № 17-рп/2008 (у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо конституційності статті 3 Закону України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим») «підтверджує, по суті, конституційність обмеження законодавчих прав президента, Кабміну і Верховної Ради України та 450 народних депутатів» з питання ухвалення Конституції Криму. Насправді в заключенні мотивувальної частини цього Рішення зазначено протилежне: Конституційний Суд України підтвердив, що положення статті 3 Закону України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» ніяким чином не обмежує суб’єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України щодо внесення змін до Конституції АР Крим.

Крім цього, автор статті наводить положення, які самі по собі є суперечливими. Так, як може, зі слів авторки статті, «Верховна Рада Криму, не маючи права законодавчої ініціативи, подати на розгляд Верховної Ради України законопроект, прийнятий кримськими депутатами?» Або як розуміти її думку про те, що «ані Президент України, ані 450 народних депутатів України, ані Кабінет Міністрів України не наділені правом ні подавати такий законопроект, ні пропонувати до розгляду зміни в чинну Конституцію автономії»?

Це хибне, перекручене трактування Конституції України та зазначеного Рішення Конституційного Суду України. Верховна Рада Автономної Республіки Крим не наділена правом вносити на розгляд Верховної Ради України будь-яких законопроектів.

Так, прийняття Конституції Криму, змін до неї, є виключною компетенцією Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Однак відповідно до частини першої статті 93 Конституції України вона не є суб’єктом законодавчої ініціативи. А тому право вносити законопроекти про затвердження Конституції автономії, змін до неї, належить виключно суб’єктам права законодавчої ініціативи, визначеним у наведеній статті 93 Конституції України. Крім того, в Рішенні закладено правову позицію Конституційного Суду України (останній абзац підпункту 3.1. мотивувальної частини), згідно з якою суб’єкти права на законодавчу ініціативу вільно можуть впливати на зміст Конституції Автономної Республіки Крим опосередковано: через зміни до Конституції та законів України з питань, що стосуються автономії.

Зважаючи на вищевикладене, просимо спростувати недостовірну інформацію щодо правових позицій, викладених у згаданому Рішенні Конституційного Суду України, в одному з випусків Вашого щотижневика. Сподіваємося також, що у майбутньому Рішення Конституційного Суду України будуть цитуватися лише відповідно до їх юридичного змісту.

З повагою Прес-служба
Конституційного Суду України

Напомню, что поводом к написанию статьи стал иск лидера народного фронта «Севастополь—Крым—Россия» Валерия Подъячего в Окружной административный суд Симферополя к председателю ВР Крыма Анатолию Гриценко о нарушении Закона «Об информации». Истец считает, что ему ненадлежаще ответили на обращение о вынесении на рассмотрение ВР автономии вопроса об отмене Конституции АРК, которая противоречит результатам референдума о воссоздании Крымской АССР. По моему мнению, существующая процедура принятия и утверждения Конституции автономии таит в себе угрозу стабильности, поскольку на момент принятия Верховной Радой Крыма является обычным нормативно-правовым актом (принимается постановлением) и может быть оспорена в административном суде. Причем каждым, кто считает, что его права и интересы были нарушены в результате принятия этого решения. Т.е. даже не гражданами Украины.

Главная претензия, изложенная в письме пресс-службы КСУ, касается вывода автора о том, что процедура принятия Конституции автономии (ВР Крыма принимает документ, а ВР Украины его утверждает) несовершенна и, по сути, ограничивает конституционные права субъектов законодательной инициативы. Поясняю еще раз и пошагово существующую процедуру. ВР Крыма принимает Конституцию АРК, но внести ее в парламент страны для утверждения не может — не наделена правом законодательной инициативы. Поэтому соответствующий законопроект может внести тот, кто таким правом обладает, но к его разработке не имеет прямого отношения, и никаких собственных поправок в нем уже сделать не может — это эксклюзивное право ВР автономии. Далее — по тексту статьи. «И ни президент, ни 450 народных депутатов, ни Кабмин — никто не наделен правом ни подавать такой же законопроект, ни предлагать к рассмотрению изменения в действующую Конституцию автономии. 18 сентября этого года Конституционный суд рассмотрел представление 50 народных депутатов относительно конституционности статьи 3 Закона Украины «Об утверждении Конституции Автономной Республики Крым» именно по поводу полномочий по внесению изменений в Конституцию автономии. КС признал данную статью закона отвечающей Конституции Украины. При этом без ответа остались вопросы: куда же девается в данном случае конституционное право законодательной инициативы народных депутатов Украины (а также президента и КМ) и откуда оно взялось у ВР Крыма?». Уточню последний вопрос: по сути, принятая ВР Крыма Конституция является законченным законопроектом, потому как при внесении его на рассмотрение в ВР Украины уже никто ничего в нем не изменяет. Но в действительности таковым не является. А, к примеру, народный депутат, подающий этот законопроект, по сути, исполняет роль посредника с «лицензией» на законодательную инициативу. Зачем эти условности? Проще и логичнее предоставить ВР АРК право законодательной инициативы, но одновременно, как считает один из авторов конституционного представления народный депутат Виктор Шемчук, наделить таким же правом и народных депутатов, и президента, и правительство, которые в этом праве сейчас ограничены.

Это мнение в письме пресс-службы КСУ названо ошибочным и перекрученным трактованием Конституции Украины и упомянутого решения Конституционного суда. И поясняется: «В Рішенні закладено правову позицію Конституційного Суду України (останній абзац підпункту 3.1. мотивувальної частини), згідно з якою суб’єкти права на законодавчу ініціативу вільно можуть впливати на зміст Конституції Автономної Республіки Крим опосередковано: через зміни до Конституції та законів України з питань, що стосуються автономії. (Выделено автором).

Может, я плохо понимаю родной язык, но, мне кажется, что если «свободно», то значит напрямую. А если — «опосредовано», то несвободно.

Поскольку, по логике действующего законодательства и этого объяснения, для того, чтобы свободно воспользоваться своим правом на законодательную инициативу по принятию Конституции АРК или внесению в нее изменений надо внести изменения в... Конституцию Украины. Или в законы Украины, по вопросам, которые касаются автономии. И таким образом понудить крымских депутатов внести изменения в Конституцию АРК, потому что, в соответствии со знаменитой «поправкой депутата Зайца», она не может противоречить Конституции и законам Украины. Поправка была внесена при утверждении Конституции Крыма в 1998 году, что вызвало большой скандал. И этот «компромисс» тогдашнему спикеру ВР автономии Леониду Грачу припоминают и ныне. Этой статьи в принятой крымскими депутатами Конституции не было, а ведь только они наделены правом…(читай выше).

Несомненно, десять лет назад такие предохранители, как непрямая, многоступенчатая и особая процедура принятия закона о Конституции Крыма, были оправданы. Но время сняло с повестки дня многие угрозы. И сегодня они в ином: отдельные полномочия, «дарованные» Крыму взамен ограничения прав политических, являются и тормозом в развитии Крыма, и разрывают законодательное поле. И представления в Конституционный суд будут и впредь. А уважаемый суд будет принимать решения, которые будут вызывать и недовольство, и недоумение. К чему привело, к примеру, подтвержденное им право депутатов ВР автономии совмещать мандат с правительственными постами? К тому, что полпарламента Крыма трудоустроено в Совете министров и сами себе подконтрольны. Полный комфорт. Но иного решения КСУ принять не мог — таково законодательство.

На самом деле, я очень признательна пресс-службе Конституционного суда за это письмо. Оно еще раз подтвердило необходимость публичного разговора о месте и роли Крымской автономии в конституционном поле Украины. И мы приглашаем к этой дискуссии экспертов и специалистов в области конституционного права, политиков и общественных деятелей.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме