Рішення іменем України

10 июля, 2009, 16:22 Распечатать

резолютивна частина 06 грудня 2006 р. Шевченківський районний суд м. Києва в складі головуючого — судді Волкової Л.О...

резолютивна частина

06 грудня 2006 р. Шевченківський районний суд м. Києва в складі головуючого — судді Волкової Л.О. при секретарі Москаленко Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Вовка Василя Васильовича, представник Кругляк Роман Євгенійович, до ТОВ «Інформаційне Агентство «Інтерфакс-Україна», Салагора М.М., Підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ Телерадіокомпанії «НБМ» (Радіо «Радіо 5» Ніко fm-народне радіо), ТОВ Видавничий дім «Ормос» (Міжнародний громадсько-політичний тижневик «Дзеркало тижня»), ТОВ «Львівська газета», ТОВ «Рекламно-інформаційна агенція «Партнер» (Щотижневик «РІА-Вінниця»), ТОВ «Реґіна ЛТД» (Вінницька обласна щотижнева газета «33 канал»), Власенка Андрія, Бутусова Юрія про захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди, —

ВИРІШИВ:

Позов Вовка В.В. задовольнити частково.

Визнати недостовірною інформацію, поширену Салагором Миколою Михайловичем щодо Вовка Василя Васильовича, оголошену ним 10 вересня 2005 р. у міжнародному громадсько-політичному щотижневику «Дзеркало тижня» статтю під заголовком «Я готовий підтвердити в суді обвинувачення Зінченка щодо митниці», яка за формою подана як інтерв’ю Салагора М.М. кореспонденту цього видання Юрію Бутусову.

В цьому інтерв’ю Салагор М.М. зазначив: «...Права рука Скомаровського — Вовк, якого відправили у відставку з посади заступника голови Держмитслужби, є тим слідчим СБУ, що 99-го року чомусь закрив справу проти Скомаровського про контрабанду, а тепер став його найкращим другом і кумом».

Зобов’язати ТОВ «Видавничий дім «Ормос» надрукувати резолютивну частину рішення суду в якості спростування цих відомостей, протягом одного місяця з дня набрання чинності даного рішення на тій же сторінці тим же шрифтом, без будь-яких коментарів.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

комментарий редакции

ООО «Издательский дом «Ормос» считает, что читатель имеет право получить некоторые разъяснения относительно абсурдности, с точки зрения закона и здравого смысла, требования суда обязать газету напечатать представленный выше текст.

Как видно из опубликованной резолютивной части решения суда, В.Вовк (в данное время заместитель председателя СБ Украины), обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском против М.Салагора и ряда средств массовой информации о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Судья Л.Волкова, рассмотрев дело в мотивировочной части этого судебного решения, на основании объяснений и доказательств, предоставленных сторонами во время рассмотрения дела по сути исковых требований, пришла к выводу, что ответчики, в том числе и ООО «Издательский дом «Ормос», «...фактично тільки відтворили офіційний виступ посадової особи Салагора М.М., а також дослівно відтворили матеріали, опубліковані іншими засобами масової інформації з посиланням на них.., тому вони не можуть нести відповідальність за достовірність опублікованих відомостей».

Суд также установил в действиях М.Салагора признаки диффамации, указав, что «...поширена відповідачем Салагором М.М. щодо позивача інформація принижує честь, гідність та ділову репутацію Вовка В.В., підриває його авторитет».

Этот вывод суда сторонами обжалован не был.

Вместе с тем резолютивной частью судебного решения судья Л.Волкова необоснованно и незаконно обязала ответчиков, в том числе ООО «Издательский дом «Ормос», в действиях которого, по определению суда, отсутствуют признаки гражданско-правового деликта, удовлетворить за собст­венный счет указанное в заявлении В.Вовка исковое требование об опровержении негативной информации.

Это несоответствие выводов мотивировочной части судебного решения его резолютивной части противоречит части 3 статьи 213 ГПК Украины относительно обоснованности решения, а также п. 7 постановления пленума ВС Ук­раины №11 от 29.12.76 г. с изменениями, внесенными постановлениями пленумов №4 от 24.04.81 г. и №13 от 25.12.92 г.: «Резолютивна частина рішення повинна мати вичерпні, чіткі, безумовні і такі, що випливають із встановлених фактичних обставин, висновки по суті розглянутих вимог...»

Поскольку судебным решением относительно исковых требований В.Вовка против М.Салагора последний был обязан лишь возместить истцу моральный ущерб, но не указывалось, что он должен также опровергнуть недостоверные сведения в СМИ, что было главным исковым требованием В.Вовка, наш представитель обратился в суд с заявлением о постановлении дополнительного решения в деле. Он просил привести в соответствие мотивировочную и резолютивную части судебного решения, а именно — изложить резолютивную часть судебного решения в такой редакции: «Зобо­в’язати Салагора М.М. надрукувати спростування за власний рахунок в міжнародному суспільно-політичному тижневику «Дзеркало тижня», видавцем якого є ТОВ «Видавничий дім «Ормос».

После обращения в Шевченковский суд г. Киева, а также обжалования судебного решения по тем же мотивам в Апелляционном суде г. Киева редакция получила формальные и немотивированные отписки, не имеющие ничего общего ни с требованиями украинского законодательства, ни с обстоятельствами дела, ни с обычной логикой.

Кроме этого, обязывая ООО «Издательский дом «Ормос» опровергнуть недостоверную информацию, опубликовав напечатанную на трех с половиной страницах машинописного текста резолютивную часть судебного решения, в которой речь идет о сведениях, изложенных другими шестью средствами массовой информации, суд нарушил требования части 4 статьи 37 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», которой установлено, что «Обсяг спростування не може більше ніж удвічі перевищувати обсяг спростовуваного фрагмента...»

Во-первых, объем резолютивной части решения превышает
15 тыс. печатных знаков, а в указанном в исковых требованиях к нам В.Вовка фрагменте содержится всего 187 печатных знаков. Это означает, что в нашем случае количество знаков в опровержении не должно превышать 374.

Во-вторых, использование за счет ООО «Издательский дом «Ормос» для публикации всей резолютивной части судебного решения газетной площади еженедельника «Зеркало недели» существенным образом нарушает материальные права газеты, поскольку размещение такого объема информации на страницах печатного средства массовой информации стоит значительной денежной суммы. А это, учитывая установленное судом отсутствие в действиях ООО «Издательский дом «Ормос» признаков гражданско-правового деликта, недопустимо.

Поэтому редакция, в полном соответствии с частью 1 статьи 19 Конституции Украины, где указано, что «правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством», напечатала лишь ту часть судебного решения, которая касается опубликованного именно в газете «Зеркало недели» и оспариваемого В.Вовком текста.

Кроме того, редакция считает незаконным требование судьи Л.Волковой напечатать резолютивную часть ее решения без каких-либо комментариев, поскольку действующее законодательство Украины не содержит такого запрета. В нем вообще отсутствует такое понятие, как комментирование судебного решения. Именно это обстоятельство, а также конституционный принцип свободы слова послужили основанием для выражения редакцией своего отношения к таким «вывертам» нашей судебной власти. Мы и в дальнейшем оставляем за собой право таким же образом реагировать на незаконные решения украинских судов.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №29, 11 августа-17 августа Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно