Експеримент із самовиживання. Як фінансові перекоси урізають суспільні витрати

Ексклюзив Інфографіка
Поділитися
Експеримент із самовиживання. Як фінансові перекоси урізають суспільні витрати

Видатки зведеного бюджету України за планом на 2023 рік мають зрости майже на 90% номінально і на 20,7% реально відносно 2021-го. Сума видатків збільшується переважно за рахунок фінансування оборони і громадського порядку та виплати відсотків за боргом. Так, реальна сума видатків на оборону підвищилася в сім разів 2022 року і має зрости більш як ушестеро 2023-го відносно 2021 року.

Однак збільшення загального обсягу видатків та їхній масштабний перерозподіл на користь військово-оборонних супроводжуються різким стисненням видатків на соціально-економічні потреби. При виключенні із суми видатків витрат на оборону, громадський порядок та обслуговування боргу вимальовується картина реального зменшення решти видатків на 26,7% 2022 року і на 34,3% 2023-го відносно 2021 року (див. табл. 1). При цьому 2023 року найбільші темпи скорочень будуть характерні для сфер економічної діяльності (51,9%), охорони природного середовища (54,3%), духовного і фізичного розвитку (44%).

Табл. 1. Видатки зведеного бюджету у 2022–2023 роках і темпи приросту відносно 2021 року

Показник

2022 факт

абсолютна сума,
млрд грн

2023 план

абсолютна сума,
млрд грн

Темп реального приросту 2022/21, %

Темп реального приросту 2023/21, %

Видатки, всього

3043,5

3491,9

30,1

20,7

Видатки за винятком оборони,
правопорядку, відсотків за боргом

1285,9

1425,6

-26,7

-34,3

Загальнодержавні функції
(без обслуговування боргу)

88,2

119,1

-26,8

-20,1

Обслуговування державного боргу

160,3

331,0

-19,8

33,9

Оборона

1142,9

1265,0

606,9

532,5

Громадський порядок, безпека та судова влада

454,4

470,3

103,5

70,3

Економічна діяльність

156,4

221,3

-58,0

-51,9

    у т.ч. дорожнє господарство

57,4

80,9

-74,6

-71.1

Охорона навколишнього середовища

5,2

7,6

-61,3

-54,3

Житлово-комунальне господарство

41,2

41,3

-42,9

-53,7

Охорона здоров'я

215,2

207,0

-16,6

-35,2

Духовний і фізичний розвиток

33,6

38,1

-38,9

-44,0

Освіта

290,8

309,6

-26,7

-36,9

Соціальний захист і соціальне забезпечення

455,2

481,7

-2,3

-16,4

    - трансферти Пенсійному фонду;

232,9

271,9

-8,7

-13,8

    - інші програми соцзахисту

222,3

209,8

5,5

-19,5

Сальдо бюджету

-844,8

-1280,5

256,5

336,8

Джерело: складено і розраховано автором за даними Міністерства фінансів України.

Фінансове забезпечення гуманітарно-культурної сфери в реальному вимірі значно погіршиться. Зокрема, освіта отримала менше на 26,7% 2022 року і матиме менше на 36,9% 2023 року відносно 2021-го. Відповідні показники для сфери духовного і фізичного розвитку становлять -38,9 і -44%. Бюджетні асигнування охорони здоров'я реально було скорочено на 16,6% 2022 року і на 35,2% 2023-го.

Скорочення реальної величини видатків на соціально-гуманітарні та економічні потреби вже викликало і в майбутньому викликатиме низку негативних наслідків.

  1. Підвищення рівня бідності й загострення соціальної напруги в суспільстві. За даними Світового банку, рівень бідності в Україні зріс з 5,5% у 2021 році до 24,1% у 2022-му. Соціальна фрагментація суспільства внаслідок високого рівня бідності та безробіття під впливом жорсткої фіскальної економії, за оцінками міжнародних експертів, може підірвати здатність України виграти війну.
  2. Стиснення реальних заробітних плат у бюджетній сфері та розмірів допомог унаслідок інфляції та нульової індексації. З початку війни уряд проводить індексацію пенсій за віком, але індексація соціальних допомог і заробітних плат не передбачена. Водночас реальна величина неіндексованих зарплат і допомог зменшиться орієнтовно на 52% за 2022–2023 роки. Це означає падіння купівельної спроможності населення, стиснення споживчого попиту та пригнічення імпульсів для відновлення економічної діяльності.
  3. Посилення моральних і фізичних страждань населення під час війни, наростання соціально-гуманітарних втрат, зменшення доступності та обсягу медичних і освітніх послуг у державному секторі. Це генеруватиме довгострокові наслідки для економіки у вигляді нижчої продуктивності праці, передчасної смертності та зниження якості людського капіталу в цілому.
  4. Збереження негативної динаміки міграційних процесів з України внаслідок заниженої оплати праці та високого безробіття, що підриватиме довгострокові можливості економіки для відновлення. ООН оцінює кількість українських мігрантів за кордоном, які виїхали з початку війни, на рівні близько 8 мільйонів чоловік. Зменшення інтенсивності бойових дій в Україні з часом не стимулюватиме українських громадян повертатися, якщо розміри їхньої оплати праці в Україні будуть меншими від розмірів соціальних допомог у країнах ЄС або якщо рівень безробіття в нашій країні утримуватиметься на надвисокому рівні.

«Комбінація масштабного безробіття, бідності та озброєного цивільного населення, як засвідчує світовий досвід, може обертатися фрагментацією держави і поширенням насильства», — застерігає нас дослідник Лондонської школи економіки Л.Купер (L.Cooper. Market economics in an all-out-war? Assessing economic and political risks to the Ukrainian war effort). А якщо Україна стане місцем внутрішнього насильства і громадських конфліктів, це однозначно відповідатиме цілям Путіна та унеможливить приєднання України до НАТО та ЄС.

На рис. 1 відображено відносну величину бюджетних видатків за функціями в 2021–2023 роках у ВВП країни. Як бачимо, найбільше зросли видатки на оборону, громадський порядок, обслуговування боргу, а найбільше скоротилися на економічну діяльність, освіту, житлово-комунальне господарство, духовний і фізичний розвиток.

Витрати на оплату праці і нарахування в бюджетній сфері зросли більш як удвічі — з 516 млрд грн у 2021 році до 1240 млрд у 2022-му і до 916,9 млрд грн у 2023 році (відповідно до першої версії закону про бюджет). При цьому виплати зарплат, не пов'язані з силовим блоком, були майже стабільними — 295, 292,1 і 299,4 млрд грн. А грошове забезпечення військовослужбовців спочатку збільшили із 126 млрд грн у 2021 році до 746,1 млрд у 2022-му, а в 2023 році планували зменшити до 461,1 млрд грн. При перегляді бюджету-2023 видатки бюджету за цією статтею, ймовірно, збільшаться.

Однак якщо радикальне скорочення грошового забезпечення військовослужбовців і неминучі демотиваційні наслідки цього рішення не будуть анульовані в другому кварталі 2023 року, це може мати цілком реальні ефекти на полі бою з ворогом і поставити під сумнів перспективи повної деокупації України.

За час війни дефіцит бюджету кардинально збільшився. Очікується, що дефіцит без урахування іноземних грантів становитиме 28,2% ВВП 2023 року, що на 1,7 в.п. ВВП більше, ніж 2022-го. Уряд і НБУ прийняли зобов'язання перед МВФ фінансувати дефіцит бюджету пільговим іноземним фінансуванням і ринковим внутрішнім фінансуванням (без використання емісії НБУ).

Це передбачає збільшення обсягів розміщення ОВДП на ринку і підвищення відсоткових ставок за ними до «ринкового рівня». Але так званий ринковий рівень в умовах штучного завищення вартості грошей Національним банком (депозитні сертифікати пропонуються банкам за ставками 20 і 25% річних) означає стрімке зростання відсоткових витрат бюджету.

У результаті переходу до «ринкових» джерел фінансування видатки бюджету на сплату відсотків за внутрішнім боргом номінально мають зрости більш як удвічі: із 123,5 млрд грн у 2022 році до 269,8 млрд у 2023-му. У видатках державного бюджету частка відсоткових виплат за внутрішнім боргом має різко збільшитися: із 4,6 до 10,3% (див. рис. 2). Відношення відсоткових виплат за внутрішнім боргом до ВВП орієнтовно збільшиться з 2,6% у 2022-му до 4,5% у 2023 році.

Приріст бюджетних видатків на обслуговування внутрішнього боргу звужує можливості держави фінансувати соціально-гуманітарні програми й посилює соціальну напругу в суспільстві, що є дуже небезпечним під час тривалої та виснажливої війни.

Якби уряду і Національному банку вдалося зберегти видатки на обслуговування внутрішнього боргу 2023-го на рівні 2022 року, було б отримано ресурс для збільшення видатків на охорону здоров'я на 71% (порівняно з плановими), або на освіту на 47%, або на громадський порядок і безпеку на 31% у 2023-му. В іншому варіанті існувала б можливість підвищити майже на 50% заробітну плату всім бюджетникам (без військовослужбовців).

Спонукання уряду до збільшення внутрішніх позик на «ринкових умовах» і зростання видатків на їхнє обслуговування, серед іншого, стало наслідком зменшення грантової підтримки бюджету зовнішніми донорами. Так, іноземні гранти в складі доходів державного бюджету мають зменшитися з 14 млрд дол. у 2022 році до 11,6 млрд у 2023-му і до 5,7 млрд дол. у 2024 році.

При цьому 85–90% сумарної грантової підтримки Україні надають США. 2022 року Україна отримала 12 млрд дол. грантів від США і лише 0,7 млрд дол. від ЄС.

У наступні роки програмою EFF із МВФ закладається сума іноземних грантів 3,8 млрд дол. у 2025 році і 2,0–2,3 млрд дол. у 2026–2028 роках. Загалом МВФ передбачає, що у 2024–2027 роках Україна отримає 80 млрд дол. зовнішнього офіційного фінансування, що слабко кореспондується з 411 млрд дол., у які оцінили наші потреби у фінансуванні відновлення Світовий банк та Єврокомісія. Тобто щедрих фінансових вливань західних донорів на післявоєнне відновлення України наразі не передбачається. А частка грантів у зовнішньому офіційному фінансуванні України, за оцінками МВФ, у 2024–2028 роках становитиме лише 20%.

Варто нагадати, що, за планом Маршалла для Європи, в 1948–1953 роках 91% американської допомоги надавалося у формі грантів. План постконфліктної реконструкції для Боснії та Герцеговини на 1996–2004 роки передбачав надходження 82% міжнародної допомоги у формі грантів.

Related video

Щодо України ситуація нині виглядає так, ніби для нас знову планують створити «унікальні» умови й провести експеримент щодо економічного самовиживання країни після спустошливої війни.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі
Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК