Доктор нахабилис?

6 апреля, 2007, 00:00 Распечатать Выпуск №13, 6 апреля-13 апреля

Обвинение в плагиате для настоящего ученого сродни пощечине. И такие пощечины все чаще наотмашь наносятся в научном мире Украины...

 

Обвинение в плагиате для настоящего ученого сродни пощечине. И такие пощечины все чаще наотмашь наносятся в научном мире Украины. Недавно подобный приговор вынесли 25 известных украинских биологов (среди них 15 академиков и членкоров НАНУ) своему коллеге, пытавшемуся нострифицировать у нас в стране свой польский диплом доктора, хабилитованного в области ныне очень актуальной науки — паразитологии. Суть обвинения — докторская диссертация будто бы полностью списана соискателем с диссертации своего учителя.

За безапелляционной оценкой диссертационной работы и соискателя последовали жесткие наказания всем, кто имел какое-то отношение к той злосчастной защите: профессорам-экспертам, принимавшим участие в рассмотрении работы соискателя; специализированному ученому совету Института зоологии им. И.Шмальгаузена НАН Украины; наконец, лично главе специализированного ученого совета, директору института профессору Игорю Акимову. Видимо, ВАК хотел недвусмысленно продемонстрировать всем, что случай экстраординарный и он должен послужить уроком для всех, кто нарушает четко прописанные правила получения научных степеней и вообще еще не понял, кто в доме хозяин.

Плагиат
должен быть наказан

Ситуация вокруг этой защиты в Национальной академии наук Украины все больше приобретает форму открытого скандала, в который втягивается все большее число людей. Поводом для него послужил следующий документ ВАК Украины:

«ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15 лютого 2007 р. №10-07/2

Про відмову у видачі
диплома доктора наук

У зв’язку з порушенням вимог п.п. 12, 16 «Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань» за рекомендацією експертної ради з біологічних наук ВАК України президія ВАК України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.Затвердити атестаційний висновок (додається) щодо дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук ХАРЧЕНКА Віталія Олександровича, (переатестація) на підставі оцінки загального наукового доробку в Інституті паразитології ім. В.Стефанського Польської академії наук, і відмовити у видачі диплома доктора біологічних наук без права повторного захисту ХАРЧЕНКУ Віталію Олександровичу.

2.Припинити повноваження спеціалізованої вченої ради Д 26.153.01 Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України терміном один рік щодо розгляду докторських дисертацій.

3.Попередити голову спеціалізованої вченої ради Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України Д 26.153.01 доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України АКІМОВА Ігоря Андрійовича та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника ЗОЛОТОВА Віктора Володимировича, що в разі повторного виявлення непринципового підходу до проведення експертизи дисертацій вони не будуть залучатися до атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.

4.Членам комісії, які брали участь у попередньому розгляді дисертації ХАРЧЕНКА В.О. у спеціалізованій вченій раді Д 26.153.01 Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України: д.б.н., професору ГАЛАТУ Владиславу Федоровичу, д.б.н., професору СИГАРЬОВІЙ Діні Дмитрівні, д.б.н. ДОВГАЛЮ Ігорю Васильовичу, д.б.н. КОРНЮШИНУ Вадиму Васильовичу заборонити брати участь в атестації науково-педагогічних кадрів протягом двох років.

АТЕСТАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК
до постанови про відмову у видачі диплома доктора біологічних наук

Харченко Віталій Олександрович, заступник директора з наукової роботи Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 25.03.2003р. на підставі оцінки загального наукового доробку отримав ступінь доктора біологічних наук за рішенням вченої ради Інституту паразитології ім.В.Стефанського Польської академії наук (м. Варшава, Польща). Тема дисертації «Морфологія, таксономія і філогенія нематод родини Strongylidae, що паразитують у еквід», спеціальність «паразитологія». В докторантурі не перебував. Кандидатську дисертацію на тему «Морфо-экологические особенности и классификация стронгилид подсемейства CYATHOSTOMINAE (TRICHONEMATINAE) лошадей» захистив у 1987 р. у спеціалізованій вченій раді Д 020.04.01 Науково-дослідного інституту гельмінтології ім. К.І.Скрябіна (Росія) за спеціальністю 03.00.20 — гельмінтологія.

При проведенні експертизи цієї дисертації експертом ВАК було звернуто увагу на те, що в 1993 році у Всеросійському науково-дослідному інституті гельмінтології ім. К.І.Скрябіна була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Двойносом Г.М. «Стронгилиды (Nematoda: Strongylidae) домашних и диких лошадей: видовой состав, распространение, структура сообществ, филогения». Враховуючи, що обидві дисертації за назвою майже повністю співпадають, а Г.М.Двойнос був науковим керівником кандидатської дисертації В.О.Харченка, було проведено порівняння обох докторських робіт для з’ясування, що нового привніс В.О.Харченко в цю проблематику. Порівняння цих робіт показало, що не лише за назвою, а й за логічною структурою, змістом та висновками обидві роботи майже повністю співпадають…»

Аттестационный вывод экспертного совета: диссертационная работа не отвечает требованиям п.п.11, 12, 16 «Порядка». Результаты тайного голосования экспертов: за выдачу диплома — 0, против — 25, недействительных бюллетеней — 0».

Можно ли считать плагиатом то, что переписал сам у себя?

Обозреватель еженедельника «ЗН» обратился к исполняющему обязанности заместителя директора Института зоологии им. И.Шмальгаузена В.Харченко:

— Виталий Александрович, члены экспертного совета ВАК фактически предъявили вам обвинение в плагиате. Что вы можете ответить своим оппонентам?

— До того, как появилось обвинение, у этой защиты была длинная история и без нее невозможно понять все происходящее. А все началось с того, что я защитился в Польше по совокупности работ. Пять моих работ, выполненных в последнее время, были выставлены на хабилитацию (фактически защиту докторской степени) в ученом совете Института паразитологии им. В.Стефанского Польской академии наук.

После успешной хабилитации в Польше я приехал в 2004 году в Киев, рассчитывая, что с помощью принятой во всем мире процедуры нострификации (подтверждения защиты в другой стране) получу докторскую степень в Украине. Для этого существовали законные основания, в частности Протокол о временном урегулировании вопроса взаимного признания эквивалентности документов, согласно которому Польша и Украина руководствовались положениями Конвенции, подписанной в Праге 7 июня 1972 г. По ней с украинским дипломом приезжаешь в Польшу и его там без лишней волокиты признают. Поскольку и Украина подписала это соглашение, то и польские дипломы должны были бы признаваться в нашей стране.

Однако когда я пришел в ВАК, мне сказали, что в Украине нельзя по совокупности работ защищать докторскую диссертацию и так просто признать мою степень доктора наук они не могут. Мол, для получения докторской степени мне следует выполнить дополнительные формальности: напишите «кирпич» (как на околонаучном жаргоне называют том с докторской диссертацией), и вам без заминки выдадут соответствующий диплом.

Я вынужден был сесть за докторскую диссертацию. Теперь уже у нас в стране. Но поскольку 300-страничную диссертацию из пяти работ (пусть и хороших) выстроить нельзя, я дополнительно использовал то, что у нас было наработано с моим учителем Г.Двойносом и, в первую очередь, общую монографию.

Снова подал документы в ВАК на нострификацию. Сделал научный доклад на ученом совете, показал «кирпич», продемонстрировал свой польский автореферат, то есть сделал все, что требовала ВАК. Впоследствии выяснилось, что диссертация Двойноса, защищенная в 1993 году, содержит много положений нашей совместной с ним монографии, вышедшей в 1994 году…

— ..?

— В свое оправдание могу сказать, что монография была написана задолго до того, как Г.Двойнос защищался. У меня есть письмо из «Наукової думки», подтверждающее, что эта монография была подана в издательство в 1992 году, то есть за год до защиты докторской моим учителем. Тогда были перебои со всем в стране и работа лежала в «Науковій думці» даже с 1991 года.

— Среди различных претензий к вам заявляется и такая: вы не печатали свои работы в последние десять лет. Почему?

— Это неправда! Как раз наиболее цитируемые свои работы я опубликовал именно в последние годы. Причем одна из последних работ цитируется 48 раз, другая — 20, еще одна — одиннадцать. В Институте зоологии НАНУ есть только два человека, у которых такая же цитируемость работ в мире, — это сотрудники нашего института Л.Францевич и С.Межжерин. Хочу отметить, что у меня совместные работы не только с Г.Двойносом, но и с американцами, южно-африканцами, поляками. Вообще я нахожусь на седьмом месте в мире по количеству и цитируемости работ по циатостоминам. Именно эти работы последнего времени я и подавал на хабилитацию в Польше, где без всяких экивоков признали, что они подтверждают мой научный уровень, и защита прошла буквально без сучка без задоринки.

А на обвинение меня в плагиате убедительнее всего отвечает мой учитель Г.Двойнос. Когда возникла конфликтная ситуация, он специально расписал (как это делается во всем цивилизованном мире), что сделал каждый из нас в совместной монографии. Уже из этого документа очевидно, каков мой вклад в нее и, соответственно, в диссертацию.

Мне крайне неприятно, что после того, как ВАК Украины подготовила предвзятый документ о том, что диссертация не соответствует ее требованиям, были жестко наказаны ученые, имевшие отношение к этой работе, — пострадал ученый совет, четыре эксперта. Фактически ученый совет в области паразитологии — единственный ученый совет в Украине — был разрушен, потому что люди не могут теперь участвовать в процессе атестации научно-педагогических кадров ни как оппоненты, ни в других советах.

Я задаю себе вопрос: почему это произошло и кому это выгодно? Необходимо вспомнить, что я не один из нашего отдела защитился в Польше. Кроме меня там защитились еще два человека. Один из них сейчас работает в США в университете Северной Дакоты, второй остался в Польше, а я вернулся в Украину, польстившись на приглашение поработать зам. директора по научной работе в Институте зоологии НАНУ. Есть еще одно обстоятельство, заставившее меня вернуться, — серьезный грант, который я выиграл, и предполагал, что должен отработать два года в Украине.

Здесь же, сам того не ведая, я попал в жернова давней внутриинститутской борьбы и склоки, которая пятнадцать лет ведется за директорское кресло. В прошлом году противникам нынешнего директора И.Акимова не удалось противостоять ему на выборах. В этих условиях шум вокруг «плагиата» В.Харченко пришелся очень кстати. Их неприязнь ко мне понятна — они хотят воспользоваться обстоятельствами, чтобы побыстрее снять директора института. Для этого все средства хороши: порочащие меня данные широко распространяются везде, хотя апелляция еще не рассмотрена, и все это выглядит грязной возней. Но таковы нравы нашей науки…

Не могу не отметить, что гранты, которые я получил на проведение научных исследований, и уровень цитирования моих работ в мире (они напечатаны в известных, широко цитируемых англо-язычных научных журналах) сами по себе говорят о достаточно серьезном исследовательском уровне и снимают все претензии ко мне...

Имперские рельсы для европейского поезда

Так кто же прав в этой странной истории? Нет никаких оснований не доверять выводам ВАК. Да и с чисто человеческой точки зрения плагиат — это неприятно. Вдвойне отвратительно в реалиях нашей действительности, когда плагиаторы в стране чувствуют себя совершенно безнаказанно и показывают, что ВАК для них не указ и не такое уж серьезное препятствие при получении соответствующих дипломов. И все-таки после знакомства с делом остается немало вопросов.

Прежде всего в этом деле есть еще одна принципиально важная сторона — Виталий Александрович защитил (ох, извините — хабилитовал) свою докторскую диссертацию в Польше и приехал ее нострифицировать в Украину. Именно это и вызвало массу недоразумений, которые сейчас оспариваются обеими сторонами.

Кто следил за международной активностью наших властей в области науки, обратил внимание на то, что руководители государства во время своих поездок за рубеж не раз привозили оттуда эффектные договоры. О них говорили как о новом шаге в Европу, о большом достижении и т.д. В частности, многообещающую новость привез президент после поездки в апреле 2005 года в Польшу, где был подписан договор о взаимном признании дипломов. Впоследствии его подписал и Ю.Ехануров — в то время премьер-министр Украины. Кто хочет ознакомиться с содержанием этого документа, может зайти на сайт Кабмина Украины и прочитать постановление № 769 от 31 мая 2006 года. Одно название документа: «Об утверждении договора между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Польша об академическом взаимном признании документов об образовании и равноценности степеней», казалось бы, говорит о многом.

Спрашивается: к чему после всего этого страдания В.Харченко, когда есть межправительственный договор, который, казалось бы, снимает все противоречия — он открывает Виталию Александровичу и всем тем, кто добился каких-то научных высот в Польше, прямой путь к нострификации его докторской в Украине — ведь международные соглашения имеют преимущественное право перед постановлениями ВАК.

Однако давайте откроем текст договора и прочитаем статью 2: «С целью осуществления профессиональной деятельности признание документов об образовании и присуждении степеней осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства каждой из государств Сторон».

Итак, приехали туда же, откуда стартовали! Как нетрудно догадаться, эта статья говорит о том, что доктор (по-польски), приехав в Украину, если желает быть таковым и здесь, должен начать все с начала — написать докторскую диссертацию, защитить ее по всем правилам и… Зачем же ее надо было защищать в Польше, когда она для нашей страны — ничего не значащая бумажка? О каком взаимном признании дипломов и равноценности степеней говорит этот договор и что он облегчает в движении научных кадров между нашими странами?

Ну, ладно Польша — у нас с этой страной образовательная система развивалась разными путями и действительно научные степени могут отличаться, но та же ситуация с докторскими степенями украинцев, полученными в России. ВАК мотивирует трудности, воздвигаемые на пути докторов, прибывших из России, тем, что там могут к соискателю из другой страны подойти без должных требований, а, возможно, и за деньги выдать диплом, так что по прибытии в родные пенаты достижения новоиспеченного доктора нужно тщательно проверить, а для этого существуют специализированные советы, экспертные комиссии…

Наша система признания высших ученых степеней столь неприступна, она обросла столь мощными бюрократическими заслонами, что, столкнувшись с ними, те немногие западные профессора, у которых возникает желание поработать в Украине, быстро уезжают восвояси. Не менее эффективно все эти барьеры работают и в случае, если нужно отказать какому-либо из наших физиков, биологов или химиков, которые добились признания за рубежом, но попытаются вернуться сюда. Ну кто им предоставит кафедру в ведущем вузе, более-менее ответственную работу, соответствующую их научной квалификации и положению в мировой науке, которое они заняли в ведущих заграничных вузах? Будет придумано множество поводов и отказов, чтобы желание вернуться попросту не возникло.

И это при том, что сотни наших граждан, никогда не занимавшихся наукой, стали докторами и кандидатами без всякого видимого труда и сейчас работают в Верховной Раде, в министерствах. Быть доктором наук — это мода у нуворишей. Научный рынок в Украине исправно штампует им соответствующие документы. Расценки можно прочитать в Интернете, там же и списки таких «докторов». Занятно, что аннотации диссертаций многих из них невозможно получить в библиотеке Национальной академии наук Украины им. Вернадского, хотя они там должны быть по закону. Все это не помешало ВАК выдать эти дипломы. Невольно напрашивается мысль: а что если столь беспощадная строгость, проявляемая ВАК по отношению к диссертациям, защищенным за рубежом, — всего лишь способ заставить платежеспособных граждан защищаться здесь и не дать им получить желанный диплом в другой стране?..

В научной среде идет весьма острая борьба между консерваторами, ратующими за сохранение статус-кво, и сторонниками упрощения системы научной иерархии в Украине. Лично я знаю немало ученых с десятками блестящих работ, опубликованных в лучших западных журналах, которые принципиально не идут на защиту докторской, считая это советским анахронизмом, отживающим свой век.

Им противостоит мощный отряд традиционалистов, считающих, что нам нужно сохранить существующие ныне две научные степени — кандидатскую и докторскую — и многое другое, что, мол, якобы является основой мощи нашей науки. Этот отряд ученых взял на вооружение логику наших железнодорожников, гордящихся тем, что у нас в стране более широко положены рельсы, чем у европейцев. Мол, при этом и поезд чувствует себя устойчивее, и вагоны можно сделать вместительнее, и вообще так лучше. Вот только беда, когда едешь в Польшу, Венгрию, Румынию и дальше в Европу, приходится каждый раз «переобувать» наши поезда — ставить их на европейские колеса, а когда возвращаешься, снова проделываешь ту же процедуру, теряя многие часы на границе. Однако неудобства на границе — единственное преимущество нашей ЖД (железной дороги) — на Западе по их более узким колеям пассажирские поезда мчатся с космическими скоростями. К тому же они более удобны, комфортабельны и безопасны. Но зато у нас колея шире…

Таких своеобразных «преимуществ» бытия в постсоветских странах предостаточно в любой области. Особенно много их понасоздавали в области образования. В редакцию «ЗН» не раз обращались украинские ученые — химики, физики, биологи, — которые постоянно работают за рубежом и не понаслышке знают о состоянии дел в западной и нашей науке. Они писали на страницах еженедельника о том, что докторская степень в ее нынешнем виде — это анахронизм нашей науки, тормозящий ее дальнейшее развитие, и если мы действительно собираемся идти в Европу, то следует привести наши нормы в соответствие хотя бы с теми, которые существуют на этом континенте. Тем более что если мы уж декларируем вхождение в Болонский процесс, то нам придется сократить докторскую степень и признать одну кандидатскую, то бишь PhD на их манер. А в этом случае PhD может стать третьим образовательным уровнем, диплом о котором выдает вуз или МОН, а ВАК в таком случае вообще не нужна…

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №6, 16 февраля-22 февраля Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно